Utdanning:

«Jenter og teknologi»

60 % av dem som tar høgere utdanning er kvinner, men bare 20 % innen ingeniør- og 30 % innen teknologiutdanninger. NHO ønsker en økt jenteandel i teknologifagene. Jentene er faglig dyktige, og deres jobbinnsats kan gi høgere kvalitet på teknologiske sluttprodukt.

Få: Jenter med interesse for realfag velger oftere kjemi eller biologi enn teknologifag. Ruth-Wenche Hebnes Vinje vil gjerne ha en forandring på det. Ill.foto: NTB Scanpix  Foto: Brun, Thomas

Ytring

Deltakelse i enkelte fag kan hjelpe elevene til å velge høgere utdanning. Et slikt fag er: Teknologi og forskningslære (TOF). Her skal elevene designe skipsmodeller som skal kjøres i basseng i samarbeid med arbeidslivet. Det er et stort flertall med gutter om velger dette faget. Inneværende år vant elever fra Spjelkavik videregående skole en førstepris ved Ocean Space Race på NTNU Trondheim i konkurranse om skipsdesign. Flere av disse elevene ønsker å studere sivilingeniørprogrammet innen marin teknikk ved NTNU.


Sunnmøre dominerte i Ocean Space Race

Realfagskonkurransen Ocean Space Race gikk av stabelen i Trondheim denne uka. I skipsdesignkonkurransen ble det dobbelt sunnmørsk, med Spjelkavik VGS på førsteplass og Haram VGS på andreplass.


Mitt inntrykk er at jenter som har tatt realfag ofte foretrekker studier i kjemi eller biologi. Dette er flinke jenter som også kan fullføre teknologiske ingeniørutdanninger. Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i verden. En mulig årsak er mangel på kvinnelige rollemodeller som har valgt et utradisjonelt yrke for eksempel innen teknologi.

Elevene vil få karrièrelæring i møte med ulike rollemodeller som forteller sin egen karrièrehistorie. Rollemodellene kan inviteres til skolen for å delta i undervisning i relevante fag eller være med på arrangementer. Kanskje den videregående skolen og NTNU kan samarbeide om å ha arrangementer med ulike rollemodeller?


Ulstein Group:

Ni av ti toppleiarar i «likestillingslandet» Norge er menn. I dette konsernet er derimot halvparten kvinner.

Toppleiarar i norsk næringsliv er stort sett menn. I Ulstein-konsernet er derimot halvparten kvinner.


Jobbskygging eller å få prøve ut et yrke kan gi nyttige erfaringer når man skal velge studier. En deltidsjobb eller sommerjobb kan gi viktige erfaringer som kan påvirke et fremtidig yrkesvalg. Jobbskygging er at elevene skal få fotfølge en ansatt gjennom en arbeidsdag. Det vil være ekstra virkningsfullt dersom jenter får «skygge» rollemodeller som har valgt utradisjonelle yrker. Kanskje den videregående skolen skulle åpne for at elever skulle få gyldig fravær for «skygge» en arbeidstaker som utfører et yrke som er interessant for eleven?


Utdanningsgapet mellom kvinner og menn øker

Forskjellen mellom menns og kvinners utdanningsnivå øker, og i mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.


Bruk av kvinnelige rollemodeller kan føre til at jenter får pågangsmot og vilje til å gjøre modigere og utradisjonelle karrièrevalg. Dette vil kreve et kvalitetssamarbeid mellom arbeidslivet, høgere utdanningsinstitusjoner og skoleverket.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.