Artsutryddelse:

«Vi må gjøre vårt for mangfoldet»

Truet: Stadig flere arter av dyr, planter og mennesker er truet av utryddelse. I Norge kan det gjelde så mange som 1.163 insektarter. 92 av dem kritisk.   Foto: Kallestad, Gorm

Vi trenger ikke å vente på en handlingslammet regjering

Ytring

En omfattende rapport fra FNs naturpanel konkluderer blant annet med at mellom en halv og én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. Det advares om at tap av arter, ren luft og drikkevann er en like stor trussel som den globale oppvarmingen.

Det er til å gråte av, men dessverre er det ikke sjokkerende. I begynnelsen av februar hørte vi om hvordan en tredjedel av alle insektarter er truet. Her til lands gjelder det 1163 insektarter. 92 av dem kritisk.


Forsker: – En samfunnsmessig og økologisk krise i verden

En av tidenes mest omfattende rapporter om planetens tilstand og utrydningstruede arter fullføres i Paris denne uka.


Kriser må behandles som kriser. En masseutryddelse av insekter og planter er en direkte trussel mot alle vi som lever på jorden, også vi i Ålesund og Norge. Da haster det å ta de rette grepene.

Insektene dør ut fordi vi har kvittet oss med plantene og leveområdene de er helt avhengig av. Det intensive landbruket med lite beiting og slått, hvor det dyrkes samme planteart på samme jordstykke år etter år, ødelegger det naturlige plantelivet. Nedbygging av matjord og kulturlandskap og utvidelse av bolig- og næringsområder fjerner insektenes leveområder.

Derfor har vi i Miljøpartiet De Grønne foreslått en 24 punkts politisk krisepakke for å stoppe insektdøden for Stortinget. Men det holder ikke. Med dagens flertallsregjering som setter kortsiktig profittjag foran mennesker og miljø, kan vi nesten regne med å bli nedstemt.


FN-panel: En million arter kan bli utryddet

Tap av natur og annen miljøødeleggelse er en like stor trussel som klimaendringene, ifølge et utkast til en omfattende rapport fra FNs naturpanel.


Problemet går ikke over av at regjeringen begraver hodet i sanden. Heldigvis kan vi i Ålesund gjøre vårt for å bidra. Kort fortalt må vi gi insektene mer plass. Vi må øke vern av skogen, vektlegge miljøhensyn sterkere opp mot utbyggingsinteresser, øke miljøkompetansen hos dem som tar beslutningene i kommunen, og tenke gjennom hvordan vi tar vare på areal som veikanter og kraftgater. Bare det å plante stedegne frø kan være en viktig del av kampen for å stoppe utryddelsene. Vi trenger ikke å vente på en handlingslammet regjering.

Dette er ikke lenger et spørsmål for dem som er interessert i natur, men et sikkerhetsspørsmål for matsikkerhet og naturmangfold. Dette et kroneksempel på at når vi ødelegger miljøet, så ødelegger vi også for oss selv. Rapporter som den fra FNs miljøpanel gir oss et bedre grunnlag til å ta beslutninger. Også lokalt i Ålesund.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.