Sjukepleiedagen

«Gi rom for å reflektere over god praksis»

Presset: Kampen mot klokken og knappe ressurser legger stort press på sjukepleierne. 

Leserinnlegg

Søndag den 12. mai i år var det 199 år siden sjukepleieren Florence Nightingale ble født. Hun er kjent for sin spesielle innsats under Krimkrigen (1853-1856). Soldatene satte stor pris på denne omsorgsfulle damen med sin oljelampe, som så til de sårede soldatene om natten.

Det hun egentlig fikk til, var å redusere dødeligheten ved å gjennomføre nødvendige hygieniske tiltak, for å berge livet til langt flere soldater etter skader og operative inngrep.

Bakterier var ikke kjent da hun utdannet seg ved St. Thomas hospital i London. Man kjente derimot til at renhet og helse hang tett sammen. Hun systematiserte kunnskapen og klarte å legge fram et tallmateriale som viste at hygiene førte til bedre helse, og hun ble grunnleggeren av den moderne sjukepleien, gjennom sin forskning.

Hvor langt er vi i dag kommet i forskningen på god sykepleie?

Har vi tid til å oppdatere oss på den nyeste forskningen som er gjort?

Mange sjukepleiere som jeg snakker med, sier at det er en helt annen hverdag som preger deres profesjon. Kampen mot klokken og knappe ressurser gjør at det er krevende å få tid til alle de sjuke pasientene og samtidig gjennomføre nødvendig oppdatering av egen fagkompetanse.

Norsk Sykepleierforbund gjentar fakta om en sykepleierkrise, for at politikerne skal ha fakta nok til å ta riktige beslutninger. NAV rapporterer i mai 2019 at Møre og Romsdal mangler 475 sjukepleiere og 175 spesialsjukepleiere.

Tallene i 2018 viste en mangel på 200 sykepleiere og 50 spesialsjukepleiere. Dette er en eksplosiv økning i mangel på sjukepleiere/spesialsjukepleiere for vårt fylke! Samtidig sier SSB at Norge vil ha en underdekning på 28.000 sjukepleiere om 15 år.

Helse- og omsorgsdepartementet fikk fredag overlevert et krav fra NSF med 105.000 underskrifter på at vi trenger et sjukepleierløft i Norge.

Hadde Florence Nightingale starta å forske på hvorfor en av fem forlater sjukepleieryrket før de har vært 10 år i yrket, hadde hun oppdaget at det var fordi det er for få personer til å gjøre jobben.

En skal ikke bruke marginale ressurser til oppgaver som å bære ut søppel, servere mat, skifte på senger eller ringe etter vikarer. Det finnes andre som kan gjøre de oppgavene.

Gi oss tid til å være sjukepleiere, tid til å utføre sjukepleie og ivareta alvorlige sjuke pasienter. Gi oss en pasientfokusert bemanningsnorm, og la våre ledere få tid til å kunne utføre god ledelse av våre tjenester.

Som politiker bør du oppsøke de som jobber i faget og spørre dem hva som er deres utfordringer i hverdagen. Du bør også ta deg tid til å spørre de om hva som skal til for at man blir i sjukepleieryrket til en går av med pensjon? Alternativet er langt dyrere, for Møre og Romsdal brukte 99 millioner på vikarbyrå i 2017.

Har du som politiker sjekket hva din kommune brukte på dette i 2018? Faste tilsatte i 100% stillinger er det beste både for pasientens helse, for kommunens utnyttelse av knappe ressurser.

Jobb med å motivere flere til å velge heltidsstillinger, få til forsvarlige arbeidstidsordninger, godt arbeidsmiljø og et lønnsnivå tilpasset kompetansen. Jobb med å endre kulturen hos arbeidsgiver slik at flere heltidsstillinger lyses ut.

Ståle Evald Ræstad
Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund