«Dale må ta oppgjør med egen regjering»

Samferdselsministeren sier Norge må prioritere knalltøft og «brenne alle papirer» for å lykkes med å gjøre sjøveien til hovedtransportåre. Da må han først stanse sin egen regjerings arbeid med å bygge nye høye hindringer og stable nye papirer.

FISKERIMINISTER: Harald Tom Nesvik Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

Ytring

Under konferansefestivalen «The North West» i slutten av april snakket statsråd Jon Georg Dale godt om utvikling av sjøtransporten i Norge. Spesielt laksetransport.

Han delte viktige tanker om hvordan gammeldags tenkning nå holder tilbake Norge.

Samtidig har hans egen partifelle og regjeringskollega, fiskeriminister Harald Tom Nesvik, forsøkt å stanse den største innovasjonen på dette feltet, vårt skip «Norwegian Gannet».

Fiskerministeren er så redd for endring at han stabler nye papirer og bygger opp flere av nettopp de hindringene samferdselsministeren sier vi må fjerne.

«Ingen ting har det travlere enn død laks. Halvannet års oppfôring i merder i Voldsfjorden går til helsike hvis en er to dager for sent til det franske markedet. Bortkasta verdiskaping, det går ikke», sa Dale i Ålesund.

Han har sjølsagt helt rett. Og «Norwegian Gannet» leverer nettopp den tryggheten som trengs for å få godset over fra vei til sjø.

Vi henter fisken rett fra merdene, får den raskt til markedet og sparer norske veier for 150 vogntog i uken.

Helt i tråd med politikernes høyeste ambisjoner.

Norge vil ikke komme i nærheten av å nå målene våre for verken klima, miljø eller vekst uten å tenke nytt og gjøre ting annerledes. Det er også nettopp det Dale fokuserer på i sitt innlegg i Ålesund.

«Vi må også tørre å fortsette med det Norge alltid har vært god på, nemlig å teste ting som vi ikke har vært helt sikre på fra starten av», sa statsråden.

Han pekte spesielt på muligheten for autonome skip. Da haster det å hindre egen regjering i å stanse «Norwegian Gannet». Ingen vil satse på nyvinning i Norge, om enkel skremselspropaganda og mektige særinteresser får vinne over faglige instanser, ekspertråd, utredninger og logikk.

Milliardbeløp er investert i «Norwegian Gannet», med full involvering av alle relevante myndigheter helt fra starten.

Når et så ønsket prosjekt, som svarer på alle politikernes bestillinger og ønsker, plutselig blir forsøkt stanset på en teknikalitet, så vil andre innovatører tenke seg nøye om før de tester noe som helst i Norge.

Norge har en unik posisjon og helt unike muligheter i sjømatnæringen, men sover vi i timen nå – så forsvinner alt det fort.

Vi håper derfor Dales egne ord før gjenklang i egen regjering før det er for sent: «Hvis vi skal klare å få flere til å velge sjøveien som hovedtransportåre, så må vi faktisk brenne alle papir og begynne på nytt. Ny teknologi og tett samarbeid med næringslivet vil styrke konkurransekraften.»