KrF-politiker om eldrebølga:

Bruk av eldres kompetanse

Illustrasjonsfoto.   Foto: Berit Roald / SCANPIX

«Her er det mye kompetanse som kan fortsatt tas i bruk og burde tas i bruk.»

Leserinnlegg

Når vi snakker om flere eldre, så kommer ordet eldrebølgen opp. Men det er heller et «stigende havnivå». Vi må innstille oss til en økning av andelen av den aldrende befolkningen. Det er det som kommer. Og om vi vil det eller ikke, er vi en aktiv del av det.

Jeg er enig med Høyberg i artikkelen «Angst for eldrebølgen» at vi må ha en plan hvordan vi forvalter de fremtidige ressursene og kunnskapen til eldre. Nylig kom Kari Østerud, direktør ved Senter for Seniorpolitikk, med følgende oppfordring «Involver seniorene». Norge har kommet langt med å holde eldre arbeidstakere i arbeid, men det er et stykke til før vi er i mål. I tillegg må vi se på det frivillige arbeidet. Det burde fra politisk hold legges bedre til rette, slik at de som ønsker å engasjere seg, får anledning til det. Her er det mye kompetanse som kan fortsatt tas i bruk og burde tas i bruk.

Det finnes mange lag og organisasjoner som trenger flere hender. Men det er for uoversiktlig. Ikke alle som har lyst til å hjelpe, har like lett å banke på en dør for å tilby sin hjelp.

Det finnes vel en app som heter nabohjelp, men kanskje burde vi lage til en app for «generasjonshjelp»? Her kan alle legge inn sine ønsker, og ikke minst hva en kan gi hjelp til. Det gjelder begge veier.

Ikke alle tjenester kan bli avlønnet i fremtiden. Med en god plan og oversikt om hva som ønskes av kompetanse i lag og organisasjoner, vil tersklene forhåpentligvis være langt lavere for melde seg som frivillig. Kanskje vil en da også forebygge en del ensomhet som alle aldersgrupper kan bli rammet av.

Det å stille frivillig opp for hverandre kan gi mening og glede i livet. Det er ønskelig at KrF-politikken, som har menneskeverd i sentrum, kan bidra til å få dette mer synlig.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.