«Hvilket parti kan man stole på om bompenger?»

SAMLA FOR BOMPENGER: I mars i fjor gikk bystyret samla inn for Brosundtunnelen i bypakkens første del. Frp foreslo her strekningsvise utbygging av Lerstadvegen og Blindheim-Breivika, to prosjekter som står med totalt 3,2 milliarder i bompenger i Nasjonal Transportplan.  Foto: Staale Wattø

Frp i Ålesund har altså selv foreslått to store bompengeprosjekter i Ålesund

Anders Lindbeck
Ytring

I leserinnlegg 13. mai går Frps Frank Sve hardt ut mot de andre partiene i saken om bompenger, og nevner bypakken i Ålesund spesielt.

Det er tydelig at bompenger skal være den store saken for Frp i valgkampen.

Da kan det være oppklarende å se hva Frp faktisk har foreslått i bystyret i Ålesund, og hva som skiller dem fra de andre partiene.


Ålesund Frp setter makt foran bompenger

Frp kan godta en bypakke for å få makt i nye Ålesund. – Vi ønsker å være med å styre byen, sier andrekandidat på Frp-lista Håkon Strand.

I bystyret 22. mars 2018 foreslo Frp at det skal gjennomføres strekningsvise utbygninger på Lerstadveien (4-felt) og strekningen Blindheim-Breivika. Prosjektene står med 1,4 milliarder i Nasjonal Transportplan.

Dette er også to av hovedprosjektene i bypakken med en bompengeandel på rundt 3,3 milliarder.

Frp i Ålesund har altså selv foreslått to store bompengeprosjekter i Ålesund. Riktig nok ikke som del av en bypakke, men for bilisten utgjør det liten forskjell.

Det som skiller Frp og de andre partiene er Brosundtunellen og satsingen på gang-, sykkelveier og kollektiv.

Brosundtunnellen har solid flertall i bystyret. I dagens bystyre er det ikke flertall for en bypakke uten den.

Frp i Ålesund skal ha for at de har de har vært tydelige på at bompenger skal gå til veg og at gang-, sykkelveger og kollektivtrafikk får andre betale for.


Så var det hvem man kan stole på. SV er opptatt av at flere får mulighet til å velge å gå, sykle eller ta buss framfor bil.

For å få til det må vi ha flere og bedre gang- og sykkelveger og et bedre kollektivtilbud. Deler av det må finansieres gjennom en bypakke.

SV har alltid vært en pådriver for at bypakken skal være ett av flere virkemidler til å få flere til å velge å gå, sykle eller ta buss. Det vil vi også være i fremtiden. Alle partiene i bystyret i Ålesund har stemt for eller foreslått bompengeprosjekt. Uenigheten om bompenger dreier seg som hva bompengene skal brukes til, og om vi skal bruke bypakken til mer enn å gjøre det enklere og bedre å velge bilen.

I det perspektivet kan du stole på at SV arbeider for og støtter alle prosjekter som fører til at kommunen blir mer miljøvennlig og bedre og bo i.

Anders Lindbeck
Ålesund SV

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.