«Jugendstilhager, festivaler og lignende...»

BYMILJØ: Byhagen i Øwregata i Ålesund er vedtatt disponert til boliger, og det foreligger planer om at den skal gi plass til 17 leiligheter.  Foto: Arne Per Andersen

Ytring

Trondheim 2019: Første helga i mai gikk Bakkefestivalen av stabelen i Trondheim, en festival som oppsto fordi to studenter i et kollektiv en dag tok et raskt blikk ut vinduet og spurte seg selv «Hvorfor er det ikke en gatefestival i denne bakken?».

Med et stort arrangement på dagtid, dro workshops og stands, konserter og matboder minst et par tusen mennesker ut i regnværet for å ta del i det som nå er en tradisjon.

På kveldstid var det konserter, matboder og ulike arrangement, alt selvfølgelig lokalt. Frivillige, koordinatorer, arrangører og fagpersoner av alle slag jobbet døgnet rundt for å få dette til. Det ble et fantastisk arrangement.

Selvskryt er som kjent velskryt, og nå tenker vel de fleste som leser dette; «Joda, kult det, Torje. Hvorfor er dette relevant for Ålesund?» Jo, der er svaret veldig enkelt. En stor del av gatefestivalen ble holdt i en byhage, som deler omtrent samme bakgrunnshistorie som den i Øwregata, som nå skal ofres for å bygge enda en blokk.


Leserinnlegg:

«Redd grønne lunger og jugendstilen»

Den 4. mai kom den skremmende FN-rapporten som anslår at rundt en million dyre- og plantearter er utrydningstruet i verden.

I likhet med Ålesund har Trondheim en del store festivaler, som feks. Pstereo, men det Bakkefestivalen viser oss er at det også er rom for de små aktørene. De som lever og ånder i og for bydelen sin. De lokale.

Parken i Bakkegata blir på dag-til-dag-basis brukt av de som bor i området, nettopp fordi Trondheim kommune har lagt til rette for det, riktignok etter at innbyggerne protesterte på forslaget om å selge tomta og bygge boliger der. Høres dette kjent ut?

Ville dette ikke vært en kjemperessurs på det som per nå er en av nord europas tettest befolkede øyer, Aspøya?

Det finnes flere måter å tenke byutvikling på.


Øwregata 8 kan bygges ut

Fylkesmannen avviser klage fra naboene

Kommunen har allerede behandlet saka, og ga i desember grønt lys og dispensasjon til å gjennomføre byggeplanen, som inkluderer 17 leiligheter og riving av et eksisterende garasjebygg på eiendommen.

Å bygge igjen de grønne lungene i sentrum fremstår som en lite gjennomtenkt plan. Skal man ha et levende bymiljø må man legge til rette for at folk har lyst å oppholde seg der, dra dit, og leve der – ikke bare å bo.

Torje Aambø
Lærar og spesialpedagog

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.