«Folk flest må betale for Frps usosiale bilpolitikk»

Innleggsforfatter: Carl Johansen er førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal. 

Leserinnlegg

Frps Frank Sve sa til NRK 3. juni at Frp skal rive bomstasjonene, ellers må partiet gå ut av regjering. Onsdag satt Sve i krisemøte med partiledelsen, for å forsøke å ro seg unna en krise han selv har skapt. Miljøpartiet De Grønne, som har stemt mot flest bompengeprosjekter av partiene på Stortinget, reagerer på det vi mener er tidenes ansvarsfraskrivelse fra Frps side.

Det Sve serverte til NRK, har han hatt 6 år på seg til å si, mens Frps finans- og samferdselsministre har krevd inn titalls milliarder i bompenger for å betale for de klima- og menneskefiendtlige motorveiprosjektene sine, som har ført til mer luftforurensning, økte CO2-utslipp, nedbygging av natur og dårligere livskvalitet i byene. Det er å sette hykleri i system, og er uverdig for et regjeringsparti.

Høyre ut mot Sve i bypakke kampen

Høyres Heidi Nakken går kraftig ut mot Franks Sve sitt hardkjør mot bypakken i Ålesund. - Sve opptrer ikke redelig, sier Nakken.


Vi skjønner selvsagt at det dette handler om, er bompengemotstanden Frp plutselig har fått midt i fleisen, etter årevis med feilslått samferdselspolitikk. Når Frp parkeres av Bompengepartiet som følge av sin egen bilfanatisme, som har vært den største bremsen for en nødvendig utbygging av kollektivtrafikken i byene, og den største driveren for mer bompenger, får de panikk. Da erklærer partiet plutselig «bompengekrise», som om de ikke selv er ansvarlige for å ha skapt situasjonen.

Det sier alt om et parti uten ryggrad og integritet. De unge streiker for klima, mens de såkalt voksne i Frp erklærer bompengekrise — en «krise» de selv har skapt.

Frp har lansert MDG som hovedmotstander i bompengepolitikken. Det mener vi er helt korrekt, da MDG er partiet som stemmer mest i mot bompenger, og Frp er partiet som stemmer mest for. Samtidig reagerer vi på at Frp skyver et falskt sosialt engasjement foran seg.

Ville ha 7-milliarderpakken

Halverte bypakken etter signaler – nå er den vedtatt

Med svært knapt flertall er bypakken for Ålesund vedtatt. Pakken blei kutta med over 3 milliarder etter utspillet til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).


Det er nemlig folk flest som må betale for at FrP og regjeringen i årevis har latt være å bygge ut skikkelige kollektivtilbud og sykkelveier i og rundt byene våre. Det er ingenting som fjerner kø, reduserer kostnader og utjevner forskjeller som et godt utbygd kollektivtilbud, men slike prosjekter stemmer Frp og Sve konsekvent ned.

Frank Sve selger en gammeldags samferdselspolitikk som har bevist at den ikke fungerer. Vi betaler nå prisen for 50 år med feilslått bilpolitikk, som har gått ut på å forsøke å bygge seg ut av problemene, i stedet for å satse på det som fungerer i tettbygde strøk: et effektivt og attraktivt kollektivtilbud, kombinert med en godt utbygd infrastruktur for elbiler, og vedlikehold og sikring av eksisterende veinett.

Carl Johansen
Førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!