Lesarinnlegg:

«Barna først!»

Fem norske foreldrelause barn oppholdt seg tidlegare i år her i flyktningleien al-Hol i Syria. Politiets sikkerhetsteneste (PST) anslo i juni at det framleis er rundt 40 norske barn i Syria.  Foto: NTB scanpix

Ytring

Mange fine og velmeinande formuleringar og sterke ord har blitt sett på papiret og underskrive av politiske organ, nasjonar og organisasjonar for å kunne bidra til trygge og gode oppvekstvilkår for born og unge rundt i verda. Likevel kan vi dagleg lese og høyre om barn som langt frå har det godt. Skilnadene frå land til land, frå kontinent til kontinent, frå gruppe til gruppe og frå familie til familie er til dels svært store. Krig, vald, svolt, mishandling og familiar på flukt omfattar også dei yngste og mest sårbare mellom oss. Det gjer vondt å sjå barnesoldatar og barn som er sterkt underernærte. Mange hjelparar finst, men hjelpa når dessverre ofte ikkje fram til den einskilde. Vi står som hjelpelause tilskodarar til mykje av desse lidingane.

I dag fokuserer eg på FN sin Barnekonvensjon – som Norge saman med ei rekkje andre land, har forplikta seg på 42 artiklar der barnet sine rettar er sett i fokus. Eg oppmodar alle om å lese dette dokumentet, til ettertanke og kanskje handling. I Syria finn vi i kjølvatnet av mangeårig krig nokre norske statsborgarar. Mødrer med barn og barn utan foreldre er mellom desse. Dersom vi samanheld deira situasjon med sentrale formuleringar i førnemnde barnekonvensjon, vil vi straks kunne slå fast kva vi er forplikta til. Retten til familieliv er noko av det sterkast som ligg i konvensjonen. Norske IS-barn med sine foreldre må vi ta mot i Norge. Foreldrelause norske IS-barn må få trygge og solide oppvekstvilkår i landet vårt. Flyktningleirar og andre uverdige tilhøve er ikkje staden for norske barn. Desse barna har særleg rett til omsorg og vern.

Unge Høyre: Hent alle Syria-barna hjem

Mandag ble fem foreldreløse barn hentet fra Syria til Norge. Nå oppfordrer Unge Høyre regjeringen til å hente hjem alle Syria-barna.Ropstad har hjelpen klar for hjemkomne Syria-barn

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har forberedt et omfattende hjelpeapparat for de fem foreldreløse søsknene som mandag ble hentet hjem fra Syria.


Det står politisk strid i landet vårt kva Norge som nasjon bør gjennomføre av tiltak overfor desse svakaste av dei svake. Foreldra har ikkje gjennom si støtte til mellom anna IS, tatt omsyn til lovverket vårt. Dette må dei stå til ansvar for. Men – borna skal ikkje indirekte straffast for det foreldra har gjort gale. Barna er uskuldige brikker i eit kynisk vaksenspel. Skiljelinja går her tvers gjennom Regjeringa og Stortinget: Enkelte vil ikkje hente heim born frå Syria, andre kan ta mot foreldrelause IS-barn, medan somme ønskjer alle norske barn heim til Norge frå flyktningleirane i Syria og Irak. Foreldrelause eller ikkje.

Hundrevis løslates fra al-Hol-leiren i Syria

Kurdiske myndigheter har begynt å sende hjem 800 syriske barn og kvinner som var internert i al-Hol-leiren fordi de var i familie med IS-krigere.


Mi enkle oppmoding til kvar enkelt og alle politikarar: finne fram Barnekonvensjonen, les denne, Norge har skrive under, kva forpliktingar kviler på oss i høve IS-barn (og foreldra). Konklusjonen bør vere enkel og lett utan at eg skal bruke spalteplass på svaret!

Ragnar Elias Bakken
Ørskog

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!