«Borgundfjordtunnelen løser floken?»

Borgundfjordtunnel: Paul Andreas Hofseth mener at bygging av Borgundfjordtunnelen er løsningen for å løse trafikkproblemene i Ålesund. Her illustrasjon fra kryssplanene på Gåseid.  Foto: Nordplan

Leserinnlegg

Byutviklingsplanen for Ålesund var på ville veier. Planen ble for omfattende, kostbar å bygge, bruke, og slik sett ubrukelig. Så kom «losen» Jon Georg Dale på banen med klar melding om at søknad med eksisterende status ville bli returnert med avslag.

Meldingen skapte ny giv, men bystyret satte seg selv i tidspress. I løpet av et par dager kom to konkrete alternativ på banen, og med tilnærmet halvering av kostnadene. Likheten var å droppe firefelts motorveg mellom Breivika og Vegsund. Ulikheten gjaldt Brosundtunnelen og omfang av kollektivløsninger/sykkel/miljø etc.

Kostnadene for de to alternativene var 3,6 mrd. og 4 mrd. Ville omforent løsning vært mulig dersom bystyremøtet utsatte selve avstemmingen, og tatt den om en ukes tid? Kanskje kunne man da sendt søknaden med større tilslutning og mulighet for aksept.

Trasé: Slik er den planlagde traseen for Borgundfjordtunnelen på Sula. 

Droppingen av den omtalte motorvegen får konsekvenser. Begge blokkene har med problemområdet mellom Blindheim og Hatlehol, samt en forbedret avkjørsel i Vegsund.

Trafikken blir imidlertid ikke redusert, og alternativet til motorvegen er åpenbart. Løsningen som nå må få skikkelig oppmerksomhet og støtte er Borgundfjordtunnelen – med veg/tunnel Mauseidvåg – Vedde, og undersjøisk tunnel videre til Gåseidvika.

Fra Langevåg til Moa er det 16 km, og blir ca. 12 km med Borgundfjordtunnelen. Fra avkjørselen ved Mauseidvåg til sykehuset blir distansen lik for dagens veg og tunnelene. Reiser vest for sykehuset blir kortere, regnet fra dette punktet. Tunnelen vil avlaste Vegsundbrua i stor grad, og fordele trafikken på en god måte.

Moa er det handelsmessige og trafikale sentrum for Ålesundsområdet. I området vest for Moa bor nesten halvparten av byens befolkning, og trafikkmessig må Giske regnes med. Reisemål som sykehuset, NMK/NTNU, sentrum, flyplassen, Atlanterhavsparken osv.

Viktige fordeler med tunnelen er også samfunnsnytten og miljøgevinstene. For bo- og arbeidsmarkedet er tunnelen viktig ved at Sula, Ålesund og Giske kommer nærmere. Kortere reiser gir langt bedre forutsetninger for kollektivtrafikk, og bedrer miljøet.

En byutviklingsplan med kun 26 av 49 stemmer er slett ikke bra. Kanskje avslag eller omkamp etter høstens valg. Ville stemmegivningen blitt den samme dersom Dale vraket kun det dyreste alternativet og hadde akseptert de to andre?

En floke med usikkert utfall. Borgundfjordtunnelen løser ikke alle problem, men den trafikale floken og mangt annet.

Paul Andreas Hofseth
Ålesund

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!