«Lovfest retten til heltid»

Varehandel: Handel og Kontor Region Midt-Norge mener arbeidstakere i blant annet varehandel bør få større stilling. Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB scanpix

Ytring

HK Region Midt-Norge mener tiden er overmoden for å lovfeste retten til heltid. Tusenvis av arbeidstakere som i dag jobber deltid ønsker seg større stilling. Et flertall av disse er kvinner og jobber i bransjer der driftstiden avviker fra normalarbeidsdagen, blant annet i varehandelen.

Konsekvensene av deltidsarbeid er mange. Deltid gir lavere lønn og lavere pensjon, og mange må ha flere jobber for å klare seg økonomisk. Dette gjør det vanskelig for å forsørge seg selv og sin familie. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for likestilling. Rett til heltid er derfor viktig tiltak for å oppnå dette.

Høye boligpriser gjør det utfordrende å komme inn på boligmarkedet, og med en deltidsstilling blir dette nærmest umulig. Dette rammer spesielt unge i etableringsfasen.

Hele stillinger gir forutsigbar inntekt og mulighet til å planlegge både jobb og fritid.

HK Region Midt-Norge krever en styrking av arbeidsmiljøloven gjennom lovfestet rett til heltid.

Jonny Meland
Regionleder, Handel og Kontor Region Midt-Norge

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Ytring