Leserinnlegg:

«Møreaksen er fremtidsrettet og miljøvennlig»

Møre og Romsdal står overfor store omstillinger for å sikre bærekraftig vekst. Effektiv samferdsel er en forutsetning for å lykkes.

BRA FOR MILJØET: Artikkelforfatteren mener Møreaksen med undersjøiske tunneler vil være bra for samfunnet miljømessig.  Foto: Møreaksen AS

Leserinnlegg

Miljø- og klimaproblemene er vår tids store utfordring. Uansett hvor store og globale disse utfordringene er, kreves det at vi også handler lokalt for å bidra til løsningene. Ikke bare det. Verden rundt oss vil kreve det, slik at vi i virkeligheten ikke har noe valg.

Dels kommer dette som krav fra myndighetene gjennom lover og reguleringer. Vel så viktig er det at forbrukere i stadig større grad vil kreve at varer og tjenester produseres og fraktes på en miljømessig forsvarlig måte. Den som ikke følger med og tilpasser seg, vil støte på stadig større problemer.

Samtidig må vi også i fremtiden ha noe å leve av. For den enkelte betyr det å ha en arbeidsplass å gå til. Vi må derfor legge til rette for at arbeidsplasser skapes i Møre og Romsdal. Grønne arbeidsplasser som gir grønn vekst.

Effektivt transportsystem er en forutsetning for å lykkes.

Skal vi sikre og skape arbeidsplasser i fylket vårt trengs effektiv kommunikasjon. Både arbeidskraft og varer må kunne flytte på seg effektivt og rimelig. Slik er det ikke i dag. Ferjene bidrar til at transporten blir både langsom og kostbar. Treg transport gir høye kostnader for næringslivet, og lang tid til jobb for arbeidstakere.

Resultatet er at fylket er mindre attraktivt enn det kunne vært både for bedrifter og arbeidstakere. For å rette på dette trengs det kort og godt ny vei. Det er her Møreaksen kommer inn som en effektiv løsning. Med Møreaksen blir det langt flere jobbmuligheter med kort reisetid. Dette gjør det lettere både for bedrifter og arbeidstakere.

Møreaksen blir bra miljømessig.

En innvending vi ofte har hørt mot Møreaksen er at det blir for mye tunnel og høydeforskjeller som gir økte utslipp. Tunnel er tvert imot svært positivt for miljøet ved at det dermed blir svært små naturinngrep sammenlignet med vei i dagen. Vi må beholde den flotte naturen vi har her.

Når det gjelder høydeforskjeller og utslipp, ser det ut til at kritikerne ikke følger med. Utviklingen i kjøretøyteknologien går nå svært raskt mot nullutslipp både for personbiler og tyngre kjøretøy. Stortinget har vedtatt som mål at alle nye personbiler som selges fra 2025 skal ha null utslipp. Dette er flere år før Møreaksen vil stå ferdig. Dermed har ikke dette argumentet særlig betydning for framtiden.

Legge til rette for mer sjøtransport

De som er bekymret for rundt 400 meter i høydeforskjell i Tautratunnelen burde også være bekymret for mer enn 600 meter stigning fra Åndalsnes til Bjorli. Slik det er nå, fraktes svært mye varer ut av fylket med tungtransport opp Romsdalen. Det er uheldig både for miljø og trafikksikkerhet.

Møreaksen vil gi en effektiv vei gjennom fylket som gjør det lettere å flytte varetransport over på sjø. Det vil bli langt enklere å frakte varer til en utskipningshavn uansett hvor i fylket den måtte ligge. Dette er en fin mulighet for bl.a. fiskeeksporten. Rapporten «Fisk fra vei til sjø» fra Menon og DNV-GL i 2018 viser at det kan oppnås en samfunnsøkonomisk gevinst på én milliard kroner årlig samtidig som klimagassutslippene går ned med 70 prosent ved å flytte fisketransport fra vei til sjø.

Miljøvennlig og fremtidsrettet

Møreaksen gir muligheter for mer miljøvennlig transport og for nye lønnsomme arbeidsplasser. Det må til for å sikre velferd i årene som kommer. Møreaksen er dermed et fremtidsrettet prosjekt.

Derfor er det viktig å komme i gang.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!