Leserinnlegg:

«Veger og allianser»

Alliansen mellom Møreaksen og Hafast ble forbilledlig beskrevet av Terje Tovan for et par år siden. Kortversjonen: 1 Vi heier på, og støtter hverandre.  2. Møreaksen først.
Leserinnlegg

Om alliansen påvirkes av hverandres opp- og nedturer vites ikke. Forkjemperne nevner begge prosjekt i samme åndedrag når muligheten byr seg.

Allianser kan være nyttig for gjennomføring av ulike prosjekt, og noen er flinke til å danne nettverk så finmasket og intrikat at de minner om edderkoppens smarte byggverk.

Det tar tid å utvikle en god idé til et konkret prosjekt. Alenegang er ikke bra, og den utfordringen har gründerne bak Romsdalsaksen (RA) fått smake på – liten gruppe og små ressurser. 2 ½ år etter stiftingen har imidlertid tilslutningen vokst merkbart, og outsideren mange ignorerte har vokst til en reell utfordrer.

Les flere innlegg på smp.no!

Folkelig engasjement

Nye støttespillere og venner har kommet til. Norges Lastebileier-Forbund må nevnes fra den faglige siden, og 7.500 som krever utredning av Romsdalsaksen som folkets bidrag.

De to, for RA svært positive samfunnsnytterapportene HR-Consult (Oslo) utarbeidet ble finansiert av ihuga supportere, og viser det folkelige engasjementet.I en kronikk Tormod Hegvik og undertegnede skrev i mars 2019, lanserte vi en idé om å la en justert utgave av Storfjordsambandet være del av løsningen på strekningen Grodås – Digernes, og la Romsdalsaksen ta seg av kryssingen av Romsdalsfjorden. Vegen blir ca. 49 km kortere enn konkurrenten på det viset, sparer tid og ekstreme kostnader.

Les hele kronikken:Avlastning av trafikken

Bortfall av firefeltsmotorveg Breivika – Vegsund i Ålesund sin byutviklingspakke er et lett trykk på bremsen for E39-prosjektet. Forhåpentligvis blir bortfallet permanent, og at den store trafikken i området blir avlastet på annet vis, ved Borgundfjordtunnelen.

Problemene med drikkevannet utenfor Bergen minner om vår sårbare drikkevannskilde for 50.000 i Ålesundsområdet – Brusdalsvatnet. Med utbedringer kan trafikken i området fordeles langt bedre, og nevner Magerholm – Digernes og Storfjordssambandet som to av flere avlastningsmuligheter.

Forholdene viser at den alternative fjordkryssingen har økt sin aktualitet den senere tid.

Får Romsdalsaksen flere venner? Enkelt for privatpersoner som kan kreve tilleggsutredning for RA på romsdalsaksen.no.

Politikere kan og bør sjekke tilgjengelig informasjon, og sørge for skikkelig utredning. Andre aktuelle aktører som inkluderer ledelsen i RA bør åpne noen dører, snakke sammen og kanskje danne allianser?

Paul Andreas Hofseth