«Vil begrense bruken av fotobokser med snittmåling»

Gjennomsnittsmåling: Våren 2012 ble det satt i gang gjennomsnittsmåling, eller strekningsmåling, i den nesten åtte kilometer lange Eiksundtunnelen.  Foto: Linda Eikrem/Vikebladet

Tor Andre Johnsen stortingsrepresentant og veipolitisk talsmann, Frp. 

Ytring

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen, sammen med politiet, om å gjennomgå bruken av såkalt streknings-ATK, som da måler gjennomsnittsfarten over en gitt strekning. Hensikten er å begrense bruken av S-ATK.


Regjeringen vil ha færre fotobokser som måler snittfart

Regjeringen ønsker å minke bruken av fotobokser som måler gjennomsnittsfart. Forslaget får kritikk fra Trygg Trafikk.

Jeg mener det er bra at man nå vil være mer restriktiv i bruken av dette.

Vi har dessverre sett en tendens der man i økende grad har satt opp S-ATK nærmest som et generelt kontroll- og overvåkningstiltak.

Det må ikke blir sånn at S-ATK blir brukt som et generelt tiltak for å overvåke og regulere farten.

Jeg er ikke kategorisk mot S-ATK, men jeg mener at det må brukes der det faktisk er nødvendig.

S-ATK kan være riktig der man har hatt flere dødsulykker og alvorlig ulykker. I mange tilfeller kan S-ATK imidlertid bidra til at folk holder for lav fart på strekningen, «kengurukjøring» og muligheter for kødannelse og med farlige forbikjøringer etter kontrollstrekningen.

Vi må huske på at Norge heldigvis er verdens tryggeste land å kjøre bil i, det er faktisk ingen land som har færre omkomne i trafikken per innbygger.

Det sagt, så skal ikke det være noen hvilepute. Vi har fortsatt full fokus på nullvisjonen og vi må gjøre veiene våre enda tryggere.

S-ATK er ikke nødvendigvis det viktigste virkemiddelet i den sammenheng.

Mer møtefri vei, godt vedlikeholdte veier, utbedring av sideterreng, nye og sikrere biler, god kjøreopplæring og riktige holdninger i trafikken er alle viktige faktorer vi må fortsette å ha fokus på.

Tor Andre Johnsen
Stortingsrepresentant og veipolitisk talsmann, FrP

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!