Lesarinnlegg:

«Ålesund som språkleg føredøme»

Førebilete: Ålesund kan bli eit førebilete for andre byar, skriv Terje Kjøde i dette lesarinnlegget.  Foto: KNUT ARNE AARSET

Slik kan Ålesund bli eit førebilete for andre byar

Leserinnlegg

Ålesund vil vere sunnmøringane sin by. Det er bra, endå om det kan vere ulike meiningar om i kva grad alle sunnmøringar identifiserer seg med byen. Det store fleirtalet av oss sunnmøringar har nynorsk som morsmål, og frå nyår har både politikarane og resten av innbyggjarane i nye Ålesund sjansen til å syne at dei respekterer og er stolte av det.

Nordmannen (Mellom bakkar og berg) er truleg den mest sungne allsongen i Noreg. Ein 17. mai utan Fagert er landet er utenkjeleg, og for mange nordkvinner og -menn finst det ikkje vakrare dikt enn Å leva det er å elska. Dei fleste sunnmøringar som har levd ei stund, veit at det er sunnmøringane Ivar Aasen, Anders Hovden og Anders Vassbotn me kan takke for denne songskatten. Og Ivar Aasen var ikkje berre diktar. Han er også ein av grunnleggjarane av moderne språkvitskap, kjend langt utanfor landets grenser, og skaparen av språket nynorsk, bygd på dei norske talemåla.

Lesarinnlegg:

«La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt»

– La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt, skriv Ragnar Elias Bakken i dette innlegget.
Desse tre er ikkje aleine. Lista over forfattarar som i lyrikk og prosa har vore med på skape den sunnmørske identiteten, er lang. Tenk på Ingebrigt Davik si rolle i skulen, Bernt Støylen og Berte Kanutte Aarflot i kyrkja, Marie Lovise Widnes i lyd og lag, Arthur Klæbo si legendariske røyst i NRK Finst det ein vaksen sunnmøring som ikkje kjenner til Ro stilt langs med landet av Henrik Straumsheim? Og har det vore skrive ei vakrare gravtale enn Marie Takvams Tale ved båra til ein vestlands-småbonde? For ikkje å snakke om Maria Parr, i ferd med å bli Noregs svar på Astrid Lindgren.

Det går ei line frå Ivar Aasen til det moderne Sunnmøre med Anna Skeide, Marie Takvam, Maria Parr, Hilde Myklebust, Aina Basso, Marit Kaldhol, Rønnaug Kleiva, Øystein Vidnes, Gunhild Øyehaug og fleire. Eg trur også at du skal leite meir enn godt og grundig for å finne ein ålesundar som ikkje er stolt av og glad i byens eigen Hartvig Kiran.

Eva Vinje Aurdal

Inviterer til rødgrønn samling i nye Ålesund

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal inviterer Senterpartiet, SV, MDG og KrF til samtaler om hvordan de i fellesskap skal styre nye Ålesund kommune. Hun ønsker seg en felles politiske plattform som de kan gå ut til velgerne med før valget.


Alle desse er skjønnlitterære forfattarar. Ingen av alle dei framifrå nynorske sakprosaforfattarane, (lokal)historikarane, song- og musikkgruppene og journalistane som hadde fortent ein plass, er nemnde her.

Det er denne sunnmørske kulturen og identiteten det nye Ålesund no har ein historisk sjanse til å lyfta fram utan at ein einaste ålesundar treng å gi avkall på bokmål. Slik kan Ålesund bli eit førebilete for andre byar; ein by der dei to norske språka nynorsk og bokmål ikkje berre lever i fredeleg sameksistens og gjer kvarandre rikare, men også lyfter Ålesund til ein rikare by. Eg vonar folket og politikarane i det nye Ålesund grip denne historiske sjansen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!