Om manglende gangfelt over Steinvågvegen

«Flaut og farlig»

Innleggsforfatter: Leif Hovde.  Foto: Bjørn Vatne

Ytring

I bystyreperioden 2011 – 2015 var Aspøy Bydelsutvalg ved gjentatte anledninger engasjert i trafikksikkerhet på Aspøya. Utvalget hadde vandringer i bydelen, der det ble notert forhold som burde rettes på. Ett kritisk punkt gjaldt manglende gangfelt over Steinvågvegen ved Blå Kors. Fagetater ble trukket inn, både Politiet og kommunens virksomhet for veg, anlegg og park (VAP) kom til møter i bydelsutvalget. Det var bred enighet om at et gangfelt måtte på plass. Det er buss-stopp både for østgående og vestgående buss helt inn i krysset. Trafikkbildet er uoversiktelig, fordi Johs Aarflots gate fra nord og Skippergata fra sør munner ut på Steinvågvegen og danner et slags kryss, og det er fortauskantparkering både i sidegatene og på Steinvågvegen.

Folk som kommer med buss vestfra og skal besøke Aspøy Omsorgssenter, må krysse Steinvågvegen med både langsgående biltrafikk og biler som svinger ned til eller kommer opp fra Ivar Aasens gate/Nedre Strandgate. Det må skje etter innfallsmetoden og fører til farlige situasjoner. Både politiet og virksomhetsleder Kongsvik og Mirza Begic fra kommunen var enig i at her absolutt burde komme et gangfelt. Begic lovte at de skulle få dette på plass innen et år innenfor virksomhetens eget budsjett, selv om det ikke lå inne i trafikksikkerhetsplanen.

Der er fremdeles ikke gangfelt….

På et av de siste bystyremøtene i 2017 spurte representanten Johan Grytten hvorfor gangfeltet ved Blå Kors fremdeles manglet. Det var jo lovt for 3-4 år siden! Kommunens ledelse beklaget og beklaget, og lovte helt sikkert(!) at gangfeltet skulle komme på plass i 2018.

Der er fremdeles ikke gangfelt…

Eldrerådet i Ålesund registrerte i oktober 2018 at det fremdeles ikke var gangfelt ved Blå Kors, og at det nå bare var et par måneder igjen før 2018 gikk over i historien. Kunne Ålesund kommune forsikre at det ”helt sikre” løftet om gangfelt på plass i 2018 ble holdt?

Ingen kommentar, verken fra rådmann eller ordfører. Og der er fremdeles intet gangfelt….

Selvsagt er et gangfelt – som alle er enig om er et viktig tiltak – bare en bitte liten bagatell i den store sammenhengen. Men det er flaut for både politikere og administrasjon at man trenger 5-6 år på å få på plass et nødvendig gangfelt som er høytidelig lovt skal etableres. Det som kanskje er farligst, er at man ikke holder det man lover. Det svekker tilliten til både det politiske miljø ved ordføreren, og ikke minst til det administrative ved rådmannen. Kan man stole på valgløfter og forsikringer når et valg nå står for døra? Er dette en god måte i gå inn i nye Ålesund på?

Å tape tillit og ikke holde ord, det er både flaut og farlig!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!