«Nynorsken og nye Ålesund»

Nynorsk: Innleggskrivaren meiner Dag Olav Tennfjord (H)kjem med hule argument for språkleg nøytralitet.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Takk til Høgre sin ordførarkandidat Dag Olav Tennfjord for forsvarsskriftet han presenterer i Smp 5. august. Eg reknar meg mellom dei svaret er mynta på. Høgre held fram som før: Alt som har med nynorsk å gjere, går ikkje saman med partiet sine grunnhaldningar og historiske prioriteringar. Ein gong på ca 140 år partiet støtta ei nynorsksak – 2003 Nynorsk kultursenter.

Intensjonsavtalen om nynorsk i nye Ålesund er broten – Høgre er først ute. Eg vonar at dei vert ståande åleine. Tennfjord argumenterer for språkleg nøytralitet – dette er hule argument. Vi veit at all røynsle i ei rekkje tilfelle syner at språknøytrale kommunar i realiteten er bokmålskommunar. Dette veit både Tennfjord og Høgre.Vil ha språknøytral storkommune

– Selv Ivar Aasen var imot å tvinge nynorsken på folk. Det hevder Monica Molvær (H).


Eg lanserte Ålesund som eit kraftseter for nynorsken i landet vårt. Sunnmøre er eit slikt senter alt no. Vi vil gjerne ha byen vår med på dette lasset. Det skulle la seg gjere også utan Høgre og Tennfjord si støtte. Er den rause haldninga forkjemparane for ny og stor kommune snakka om tidleg i prosessen, i ferd med å gå i gløymeboka?

Takk elles til Tennfjord for at svaret hans 5. august er på rett målform.

Lesarinnlegg:

«La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt»

– La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt, skriv Ragnar Elias Bakken i dette innlegget.
-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!