Lesarinnlegg:

«Prinsesse Märtha Louise»

Prinsessetittel: Prinsesse Märtha Louise har slutta å bruke prinsessetittelen i kommersiell samanheng.  Foto: NTB scanpix

Leserinnlegg

I vekevis har pressa fråtsa i spørsmålet om Märtha Louise burde seie frå seg prinsessetittelen i dei tilfella ho hadde økonomisk vinning av tittelen. Til slutt har prinsessa gitt etter for presset frå journalistane og sagt frå at ho vil ikkje kalle seg prinsesse i økonomiske saker.

Dermed skulle alle vere nøgde, også journalistane som endå ein gong har fått demonstrert makta si. Eit lite sprell har vi fått til slutt: ein journalist tvilar på om ho ville kunne halde lovnaden sin i utlandet, for der vil ho vere prinsesse same kva ho gjer.

Märtha Louise innrømmer at det var feil å tjene penger på bruk av prinsessetittelen

Prinsesse Märtha Louise sier det var «et feiltrinn» å bruke prinsessetittelen på foredragsturneen i mai. Nå slutter hun å bruke tittelen kommersielt.Kongen om Märtha Louises bruk av prinsessetittelen: – Vi forsøker å få til en ordning

Kong Harald bekrefter overfor NRK at Kongehuset er i dialog om kommersiell bruk av prinsessetittelen.


Etter mitt syn har journalistane ingen grunn til å vere stolte. Heile aksjonen vitnar om kor lite rause visse grupper kan vere. Ho har til og med fortalt eventyr for det norske folk! Skrekk og gru!

Ein kan spørje om professorar og advokatar som opptrer som sakkunnige, ikkje tener gode pengar på tittelen sin? Dersom likskapsmanien skal råde, skulle det ikkje vere nokon skilnad på dei krava som skal stillast til professorar, advokatar og prinsesser. Og om vi ser bort frå kravet om likskap, bør vi spørje om det er nokon som kan vise til eit jordisk samfunn som er utan forskjellar. Som kjent var standsforskjellane større til og med i sovjetsamfunnet enn i den moderne vestlege verda.

Jostein Fet
Volda


En av fire nordmann vil frata Märtha Louise prinsessetittelen

Hver fjerde nordmann vil frata Märtha Louise prinsessetittelen, men 72 prosent svarer at de ikke påvirkes av sjamansaken, ifølge en undersøkelse.Durek Verrets sjamanbok kommer på norsk i oktober – etter budkrig

Samme forlag som gir ut prinsesse Märtha Louises bøker vant budkrigen om Durek Verretts kommende bok om sitt liv og sjamanistiske tradisjoner.


--------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!