Leserinnlegg:

«SVs ideologiske korstog»

Alle undersøkelser viser at foreldrene er svært fornøyde med barnehage-Norge. Og de private skårer faktisk gjennomgående et lite hakk bedre enn de kommunale barnehagene, skriver Eli Sævareid, daglig leder Trygge Barnehager og eier FUS-barnehagene. 

Leserinnlegg

Anders Lindbeck, bystyrerepresentant Ålesund SV tar i sitt innlegg 7. august til ordet for re-kommunalisere barnehagene i Ålesund. Han skriver at Ålesund SV ikke er imot private barnehager som driver forsvarlig og at det viktigste er kvaliteten på tilbudet som gis. Han trekker så fram FUS-kjeden og andre kjeder, og skriver at vi har tjent det han mener er for mye og gir så et negativt eksempel på hva en enkeltstående barnehage i Oslo skal ha brukt penger på. Men dette eksempelet har altså ikke noe med FUS eller meg å gjøre. Vi driver innenfor lovverket, er en langsiktig og stabil aktør.Partier som SV og Rødt og deler av fagbevegelsen har gjennom flere år kjørt en voldsom kampanje mot private selskap som bidrar innen offentlig helse, omsorg og andre velferdstjenester. Argumentet er at man vil bli kvitt «velferdsprofitører», målet er offentlig overtakelse.

Problemet er at de angriper en ideologisk karikatur som de selv har konstruert.

Virkeligheten ser sånn ut:

Alle undersøkelser viser at foreldrene er svært fornøyde med barnehage-Norge. Og de private skårer faktisk gjennomgående et lite hakk bedre enn de kommunale barnehagene.

Bygget opp kjeden i Ålesund:

Supergevinst etter salg av Gnist barnehager


Når det gjelder selve driften, er alle barnehager underlagt en bemanningsnorm som regulerer antall ansatte per barn og en pedagognorm som ivaretar fagkompetanse. Dermed vil ikke private barnehager ha for lav bemanning og for få kvalifiserte ansatte. Barna er med andre ord i trygge og kompetente hender.

Når det gjelder forholdene for de ansatte, har mer enn 95 prosent av alle ansatte i private barnehager en tariffavtale som er fremforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner. I våre barnehager har vi tariffer og pensjonsavtaler helt på høyde med de kommunale.

Når det gjelder bruk av fellesskapets midler, viser en rapport fra Agenda Kaupang at barnehager som drives av private aktører har spart fellesskapet for om lag 20 milliarder kroner over de siste 10 år. Men Lindbeck mener kanskje at det å bruke 20 milliarder skattekroner ekstra er greit, dersom det går til offentlig ansatte?

Det er selvsagt lov å arbeide for at sosialistisk samfunn. Det er lov å mene at konkurranse er usunt, og at verden ville bli et bedre sted dersom alle var ansatt i stat og kommuner, selv om alle slike eksperimenter har gått politisk, ideologisk og økonomisk konkurs. Men det er ingen grunn til å demonisere den store innsatsen private innen velferdstjenester bidrar med. Og det er ganske uredelig å late som om angrepene på seriøse private aktører handler om noe annet enn et ideologisk korstog.

Eli Sævareid
Daglig leder Trygge Barnehager og eier FUS-barnehagene

--------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!