Lesarinnlegg:

«Sylvi og Møreaksen»

Får støtte: Innleggsforfattar Ragnar Elias Bakken frå Ørskog støtter Sylvi Listhaugs utspel om å satse på Romsdalsaksen for fjordkryssing til Molde.  Foto: Terje Engås

Leserinnlegg

Endeleg dukka det opp ei sak og ein uttale frå Sylvi Listhaug som eg vil kommentere på ein positiv måte. Til vanleg er eg rimeleg kritisk til det meste ho og Frp står for.

Kva får meg så til å reagere som eg gjer denne gongen? Sylvi har på ein ferjetur over Romsdalsfjorden uttalt: Vi må få greidd ut eit alternativ til Møreaksen som er planlagt skal erstatte ferjestrekninga ved hjelp av m.a. ein 16 km lang undersjøisk tunnel heilt ned på 350 meter djupn. Kostnadene er mange titals milliardar.

Reagerer på Listhaugs utspill om å skrote Møreaksen:

– Hun sier man må bruke hodet, men dette er hodeløst

Både Høyre og Arbeiderpartiet reagerer på Sylvi Listhaug sitt utspill om å droppe Møreaksen og få en ny utredning av Romsdalsaksen.


Alternativet som mellom anna Sylvi vil ha greidd ut, er Romsdalsaksen – ein annan trase med flytebru og utan undersjøiske tunnelar. Eit tredje alternativ kan vere: Å halde fram med ferjedrift!

Mange etablerte politikarar frå ulike parti sperra auga opp då Sylvi kom med sitt syn. Uttalar frå sentrale politikarar kan kort samanfattast: Dette vil medføre at kaos nærast vert skapt og ord som vanvettig, rote spel, forvirring og at ferjefritt alternativ vert sett fleire tiår tilbake!

Kampen om aksene

Åpner for flytebru på Møreaksen

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner for at flytebruer kan erstatte den undersjøiske tunnelen på Møreaksen.


Forkjemparane for Romsdalsaksen har arbeidd med saka i fleire år. Mange har støtta deira arbeid. Rundt 8.000 har gitt si støtte til deira arbeid og deira alternativ. Kanskje Sylvi sin uttale kan løyse litt på den fastlåste og prestisjetunge situasjonen mange etablerte politikarar har sett seg sjølve i?

Eg sit med eit visst tankekors: Det vert hevda at midlane til kryssing av Romsdalsfjorden vil forsvinne ut av vårt fylke. Det må då vere heilt opp til dei som har lagt midlande inn i transportplanen. Midlane kan sjølvsagt verte nytta til eit svært godt og betre alternativ – Romsdalsaksen.

Nytt brev fra Samferdselsdepartementet

Spikrer Møreaksen som trasevalg

I et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 5. juni slår departementet fast at vegtraseen mellom Ålesund og Molde skal via Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Slik spikrer departementet Møreaksen som trasevalg.Sve om trasevalg over Ørskogfjellet:

– Jeg ville ikke sendt det brevet

– Hadde det vært opp til meg ville jeg ikke sendt det brevet, sier Frps fylkesleder Frank Sve.


Til slutt må vi også tenkje økonomi. Alt tyder så langt på at Møreaksen vert langt dyrare enn Romsdalsaksen. Vidare kan vi i stikkords form ta med andre gode argument til Sylvi L. sitt utspel: Miljø, mjuke trafikantar, faren for større ulukker i dei undersjøiske tunnelane, trafikktryggleik. Dersom Romsdalsaksen i ei ny utgreiing ikkje gjev tilfredsstillande resultat: Bruk ferje i åra som kjem!

Ragnar Elias Bakken
Ørskog

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!