Leserinnlegg:

«La nå den nye storkommunen være språknøytral»

Nynorsk: Kun 12 prosent eller, 5760 innbyggere av Ålesunds 48.000 innbyggere som i dag benytter seg av nynorsk som hovedmålform, skriver Trond Berg (Frp) i dette innlegget.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

I dag er Ålesund kommune en språknøytral kommune, det er kun 12 prosent eller, 5760 innbyggere av Ålesunds 48.000 innbyggere som i dag benytter seg av nynorsk som hovedmålform. I kommunene Sandøy, Ørskog, Haram og Skodje som sammen skal danne nye Ålesund kommune, bruker de nynorsk som språkform. Til sammen i de fire kommunene bor det ca. 18000 innbyggere. Det vil si at den største majoriteten av innbyggerne i den nye kommunen foretrekker å bruke bokmål.

Under tidlig planlegging av den nye storkommunen ble det ble satt ned en styringsgruppe, med Ålesund ordføreren i spissen, som hadde som hovedoppgave å «organisere, innhente nødvendig kunnskap og legge til rette for hvordan arbeidet med den nye kommunen skulle utformes» som igjen skulle danne vedtaksgrunnlaget for fellesnemda. Denne gruppen har videre fattet en intensjonsavtale, om at den nye kommunen skal bruke nynorsk som hovedmålform.

Vil ha språknøytral storkommune

– Selv Ivar Aasen var imot å tvinge nynorsken på folk. Det hevder Monica Molvær (H).


Som de fleste sikkert kjenner til så er ikke en intensjonsavtale bindende på noe vis.

Definisjon av intensjonsavtale er som følger: «En avtale mellom to eller flere parter hvor de uttrykker enighet om å forhandle om en endelig avtale». Den endelige avtalen over hvilke målform vi vil komme til å bruke, vil mest sannsynlig bli vedtatt i kommunestyret en eller annen gang etter valget.

Likevel melder det store spørsmålet seg, hvordan kan bla. ordføreren i Ålesund, på vegne av oss 42000 innbygger som foretrekker bokmål, forhandle bort vår foretrukne skriftform til nynorsk? Ordføreren sier videre at hun ønsker å være «lojal mot intensjonsavtalen».

Den nye direktøren i Nynorsk kultursentrum:

– Ålesund har aldri vore eit reint bokmålsland


Lojal mot en intensjonsavtale hun selv har gått i bresjen for, å vært med på å utforme, og å vedta. Selvsagt er hun det. Jeg mener likevel dette er arroganse av verste sort. Hun vet at 88 prosent av oss, foretrekker bokmål. Likevel motarbeider hun oss. Hun forsøker å tvinge på oss en språkform vi ikke er komfortable med.

Ser hun ikke selv hvor hårreisende dette er?

I dette tilfellet hadde det vært mest korrekt, å hatt en folkeavstemning om hvilke språkform vi ønsker. Det kunne vi for eksempel gjort nå under årets kommunevalg. Det er sånn demokratiet fungerer. Flertallet bestemmer. Siden forhåndsstemmingen alt er i gang, så er ikke dette lengre et alternativ. Det er dessverre for seint. Det eneste riktige nå, bør nå være å legge intensjonsavtalen død. Vi må likestille nynorsk og bokmål.

Sammen må vi respektere at vi fortsetter å være en språknøytral kommune, også etter 1. januar 2020. Noe annet vil være en diktatorisk overkjøring av det store flertallet.

Det er viktig å heller ikke glemme at det til syvende og sist er vi velgere som bestemmer hvilke målform vi vil ha. Når vi bruker stemmeretten vår 9. september. Blir det naturlig for oss bokmålbrukere, at vi stemmer på de partiene, som har programfestet at Ålesund kommune fortsatt skal være en språknøytral kommune.

Trond Berg
Fremskrittspartiet Ålesund

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!