Leserinnlegg:

«Ålesund Høyres program for samferdsel»

Flaskehals: Flere har i sosiale media påpekt det som allerede står i Høyres program, at dette også handler om Brosundtunell og bypakken rundt Ålesund, samt Borgundfjordtunellen. Tanken er at det er denne trafikken som skal mates videre gjennom Eksportvegen E136. Derfor må en utbygging starte i denne enden, skriver Runar Paulsen i dette innlegget.   Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Ikke uventet skaper det diskusjon at regningen for høye ambisjoner i samferdselspolitikken veltes over på fellesskapet! Og ikke uventet, treffer man etter hvert en grense for hvor mye velgerne vil være med på. Både i Bergen og Stavanger har det vokst fram protestbevegelser. Vi må ta inn over oss at der fremover kan bli justeringer i regjerings målsettinger og virkemidler innenfor samferdselspolitikken.

Ålesund Høyre har i vårt valgprogram sagt følgende om E39 (og dermed E136): «Prioritert byggestart for strekningen må bli Breivika - Vestnes, ikke Vik-Julbøen».

Flere har i sosiale media påpekt det som allerede står i Høyres program, at dette også handler om Brosundtunell og bypakken rundt Ålesund, samt Borgundfjordtunellen. Tanken er at det er denne trafikken som skal mates videre gjennom Eksportvegen E136. Derfor må en utbygging starte i denne enden.

Vår kommende kommunestyregruppe vil arbeide aktivt for å realisere E136/E39 fra Breivika til kommunegrensen på Ørskogfjellet.

Det er videre avgjørende at en betydelig oppgradering av E136 føres helt fram til Tresfjordbrua og videre til fylkesgrensa mot Oppland.

Det kan være naturlig å koble på Nye Veier AS, og Ålesund Høyre vil sette i gang planarbeidet som må til i Ålesund Kommune for å realisere E39/E136. Vi vil arbeide for å få prosjektet inn i NTP med tidlig oppstart. Vårt program sier også at at vegstrekket for E39 og E136 er felles fram til Tresfjordbroa. En sammenfallende trase til Tresfjordbrua, gir en høy utnyttelse av investeringene.

En moderne vei fram til Tresfjordbrua (og Oppland grense) vil være en stor forbedring for eksportindustrien på Sunnmøre. Den vil fremme næringsaktiviteten på hele Sunnmøre, i Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy.

Trafikksikkerheten vil øke betraktelig.

En ny trase vil også øke drikkevannssikkerheten til Ålesund.

En ny trase utenom Sjøholt vil muliggjøre en sentrumsutvikling som er utenkelig i dag.

For fylket er det avgjørende at E136 forbedres vesentlig fra Tresfjord til Oppland grense. For Ålesund Høyre så er det eksportvegen som er viktig!

Rassikring som er gjort i Romsdalen er vel og bra, men jernbaneundergangen på Skiri står der den sto siden Raumabanen ble bygget! Det er ikke godt nok. Her må det tenkes helhetlig, og våre politikere på fylkestinget vil arbeide for dette.

Videre sier Ålesund Høyre i vårt program om selve kryssingen av Romsdalsfjorden: «At vi ønsker en vurdering av alternativ fjordkrysning og flytebro framfor tunnel». Med dette sier vi at dersom ny teknologi gjør at billigere løsninger i form av en flytebro kan velges, så er dette fornuftig. Dersom en alternativ utredning om selve fjordkryssingen lar seg finansiere, så vil Ålesund Høyre stille seg åpen for en slik utredning, slik at beslutningsgrunnlaget forankres bredt.

Høyre har verdiskaping i ryggmargen, derfor minner jeg til slutt om at regjeringens ambisjon med fergefri E39 er å bygge sammen bo,- og arbeidsregioner.

Dette aspektet må vi ha med videre, på samme måte som vi hadde det med Nordøyvegen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!