Lesarinnlegg:

«Vindturbiner på land»

Bør ikke bygges i Norge: Vindmølleparker bør heller bygges lokalt sør i Europa der de har bruk for kraften, mener forfatteren av dette leserinnlegget.  Foto: Frank May / NTB scanpix

Leserinnlegg

I hovedsak bør vi i Norge være særs varsomme med generelt å åpne for etablering av vindturbiner på land. Det er både økonomiske-, miljø- og naturvern-, samt forvaltningsmessige grunner for dette standpunktet.

Norge har ikke bruk for denne marginale kraften. Det er hovedsakelig utenlandske selskaper som vil tjene penger på dette, samt er fåtall lokale grunneiere og entreprenører.

Etableringene er hovedsakelig for eksport til kontinentet noe som gir klare effekttap i kablene på grunn av de lange avstandene.

Vindmølleparker bør heller bygges lokalt sør i Europa der de har bruk for kraften.

Naturinngrepene kan bli de største i Norge noensinne. Reaksjonene (når folk flest virkelig blir klar over hva dette egentlig er) kan også overgå aksjonene ved Mardalsfossen og Alta-utbyggingen. Det burde være en dyd for fleste som bor her å ta vare på den flotte vestlandsnaturen.

Det planlegges vindturbinene på fjelltoppene opp til 250 meter høye. Til sammenligning er radio og TV masten på toppen av Gamlemsveten er 162 meter høy.

Det blir blinkende markeringslys på toppen av hver mølle. Visuelt og lydmessig helt ødeleggende på lange avstander, – hver mølle avgir 100dB!

Betydelig del av fuglelivet og dyrelivet forsvinner, særlig rovfugl.

Erfaring fra Tyskland og Nederland viser at levetiden for vindturbiner i gjennomsnitt er 12–16 år. Da er master og vinger fulle av sprekker og turbinene utslitte i tillegg til at teknologien vil være utdatert.

I Roan vindpark i Trøndelag, som lages i disse dager, lages det 250 km med 8–10 m bred veg (fylkesveger er for smale!) i fjellet for å kunne bygge vindparken der. Hver mølle krever 800 meter veg. Vegene blir permanente pga. vedlikehold og utskiftinger. Naturen blir ødelagt for alltid. Myrer må dreneres (gir enorme CO₂-utslipp) og fjell må sprenges. Hver turbinvinge er ca. 60 meter! Det blir isfall fra vingene, inngjerding rundt hver vindturbin og ferdselsforbud!

Fjellene blir som industriområder.

Den Norske Turistforening pluss mange andre organisasjoner er meget skeptisk til vindkraftutbygging. Hva med markedsføring av Norge og turistnæringen?

Vi husker protestene mot monstermastene i Hardanger! Dette er småting i forhold til vindkraftparker! Tiden for å ødelegge mer av den uberørte naturen i Norge burde for lengst være forbi!

Folk flest er ikke klar over disse konsekvensene, og neppe politikere generelt heller!

Skikkelig lovverket rundt forhold til vindkraft på land er ikke på plass. Hvem «eier» naturen?

Det går ikke an at dette skal betraktes som en grunneiers rett til å bestemme slike forhold.

Her er ikke konsesjonsforhold på plass, og heller ingenting om eventuelle hjemfallsretter senere, – selv om ødeleggelsene av natur og miljø blir permanente.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!