Aud Farstads utskjelling

Hans Kjetil Knutsen, Ålesundlista.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Godeste redaktør!

Jeg ser at du gir Aud Farstad spalteplass for at hun skal kunne formidle sine høyst personlige «vurderinger» av min personlighet.


Jeg kan trøste både deg og dine lesere med at det har Farstad heldigvis ikke forutsetninger eller kunnskap for å gjøre!

Å bli utskjelt av Aud Farstad ser jeg i denne sammenhengen på som en bekreftelse på at vi er på rett vei! Det motsatte hadde gitt meg betydelige betenkeligheter.

Det er selvsagt hennes fanatiske forhold til nynorsk som får henne til å gå fullstendig av skaftet i innlegget i Sunnmørsposten 26. august.

At hennes ideologi og politiske ståsted rettferdiggjør mindretallets rett til å bestemme over flertallet, overrasker neppe noen.

At jeg skriver bokmål når jeg vil det, og skriver nynorsk når jeg mener det er riktig, er eksempel på det mangfold språknøytraliteten vil kunne gi nye Ålesund kommune, slik Ålesundlista forfekter.

Sunnmørslista har derimot alltid primært brukt nynorsk i sine skriv, så også i denne valgkampen, også når undertegnede har stått som forfatter. Den språkformen som brukes i Møre og Romsdal fylkeskommune er da heller ikke diskusjonstema foran kommende valg.