Nedbemanning på rehabiliteringen Ålesund sykehus

Sjukehuset: Det å få en så god rehabilitering som en får på Ålesund sykehus gjør at alle som har vært innom får en mye større trygghet på hvor mye en kan presse seg fysisk og ikke minst mye tryggere psykisk, mener Odd Arne Grande.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Det å kutte stillinger på hjerterehabiliteringsavdelingen ved Ålesund sykehus er galskap.

Har selv vært bruker av denne avdelingen to ganger første gang i 2000 og sist i 2011. Hadde eg ikke fått den oppfølgingen da så hadde eg ikke kunnet vært i arbeid så lenge eg har vært.

Det som klinikksjef Jorun Bøyum uttaler seg at det skal bli mer likhet i alle foretaka, det vil si at tilbudet blir satt mye tilbake på avdelingen ved Ålesund sykehus. Da bør ho sette seg inn i historien til rehabiliteringsavdelingen ved Ålesund sykehus, etter noen års drift reiste di ansatte rundt på flere sykehus for å fortelle hvordan dei drev avdelingen.


Viste støtte til hjerterehabiliteringa

Over 100 mennesker hadde møtt opp for å vise sin støtte til hjerterehabiliteringa som nå trues av nedskjæringer. Etter en innledende treningsøkt ble det holdt appeller av folk som har nytt godt av tilbudet ved Ålesund sjukehus.

Man bør opprettholde samme bemanningen dei har i dag, dersom ikke det blir gjort blir antall brukere mindre. Det er på antall brukere helseforetaket tjener penger, derfor burde antall stillinger økes isteden for å reduseres.

Det er mange som ikke får denne behandlingen fordi det er for lite tilsette ved avdelingen som det er. Det å få en så god rehabilitering som en får på Ålesund sykehus gjør at alle som har vært innom får en mye større trygghet på hvor mye en kan presse seg fysisk og ikke minst mye tryggere psykisk.


Jeg er selv nedom avdelingen ved hver oppstart på nye inntak for å fortelle om LHL og ikke minst hvilken aktivitet som er ute i våre lokallag. Dette blir gjort hver sjette uke.

Håper at de ansvarlige i Helse Møre og Romsdal tar vår oppfordring om å opprettholde samme bemanningen og helst øke den for da kan det blir mer inntekt i foretaket. Dersom bemanningen blir redusert mister dei også inntekt og får større utgifter på drifta.


Hvor er dere alle politikere har dere tenkt å rasere alle gode tilbud vi har på Ålesund sykehus. Vi mangler også PCI avdeling på Ålesund sykehus, vi i Møre og Romsdal har det dårligste tilbudet i Helse Midt – Norge.

Er klar over at de som er aller sykest blir sendt til St. Olav, men hva med alle andre?