Forskjeller i ledelse offentlig og privat sektor

Vil ha refusjonsordning: Per O. Hofseth mener at de som betaler bompenger derfor må få refundert utgiftene i form av tvangssparing der staten tilbakefører betalingen med bytte mot aksjer.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix

Leserinnlegg

Kan Vedum bli vraket som leder i privat sektor? Kan han da lede offentlig sektor?

Først og fremst noe å tenke på for velgere som har gått fra Ap til Sp. Dere bør gå tilbake til Ap.

Her følger noen tanker om ledelse.

Næringslivet jobber daglig med effektivisering, sikre egenkapitalvekst og produktutvikling.

Senterpartiet, med erfaring fra ledelse av små kommuner og mye innen landbruk kommuniserer annerledes. De er imot, jf. Vedum, enhver omstilling i offentlig sektor. Skoler, post, politi, kommunesektor, regionsektor og landbruket. Man skal tjene hele landet. Man skal være nær folket. Man skal være som man er.

Det er her Vedum ikke holder mål i næringslivet. En direktør i en bedrift som er imot enhver form for omstilling. De ansatte ville ha gått til overordnet sjef med beskjed om at vedkommende ikke jobber i trå med selskapets mål.


Senterpartiet puster Ap i nakken på ny måling

Hver tredje Ap-velger er borte siden sist kommunevalg, ifølge en ny måling. Ap får en oppslutning på 21,5 prosent, mens Sp er like bak med hele 18,1 prosent.

Arbeidsplassene er utrygge i det produktets produksjonskostnad overstiger produktets markedsverdi.

Kan da Sp sine tanker om ikke å omstille offentlig sektor være tjenlig for skattebetalerne? NEI.

Koster den offentlig sektor for mye er det ingen midler til idrett, fritid, kultur og natur.

Det er folk flest sin fritid dette gjelder. Samtidig er sektorer som veier og forsvaret underfinansiert.

Veiene betales av skattebetalerne. Nesten som man spør, hvor mye penger har du, hvor har du dem, vi kommer for å henter de for veibygging.

Bompengene i dag er basert på veiutbygging som skal vare i 100 år. Nedbetales på 15 år.

Da er det 85 prosent tilbake av «folkemassen» som kjører gratis, betalt av de 15 prosent.

Jeg mener at de som betaler bompenger derfor må få refundert utgiftene i form av tvangssparing der staten tilbakefører betalingen med bytte mot aksjer. Dette er innstramming av kjøpekraft bedre enn å la 15 prosent av befolkningen, der de fleste har for høy gjeld, tvinges til å betale for de 85 prosent gratispassasjerer.

I 1979, det er i år 40 år siden møtte jeg departementsråden i næringsdepartementet, sammen med en statssekretær. Det var i 1978 innført prisstopp også for bilbransjen.

Departementsråden ga meg en innføring i prisdrivende kostnader for «folk flest» særlig påpekte han landbruket.

Han mente jeg kunne være den som tok opp hansken.

Nå 40 år senere gjør jeg dette.

Færre og større gårdsbruk er kostnadsreduserende, de vil produsere overskudd av alle typer matvarer innen sin sektor.

Omstilling gir penger til overs for andre gode formål. Også forsvaret og veiene/infrastruktur. Hjelper familier med lavinntekter.

Til sist: De tre partier med styringskraft, Ap, sosialdemokratene, og H/Frp kristeligdemokratene, dere er forunderligvis uten gjennomtenkte gode motargumenter til velgerne på det Vedum er god på.

Siden dere ikke til nå har noen argumenter mot hans agenda kan dere få ett av meg å bruke: Kall Sp for bevaringspartiet, og Vedum for bevareren, det er ikke verken vulgært eller støtende, men et faktum.

Landet trenger sosialdemokratene og kristeligdemokratene i tiden fremover.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!