Leserinnlegg:

Om politisk interesse for Ålesund sjukehus

Kamp for sjukehuset: Ålesunds ordfører har vært medlem av fylkestinget i mange år og vært i posisjon til å flagge dette i fylket og ikke minst internt i Arbeiderpartiet. Et arbeiderparti som på fylkesnivå har gått i kompaniskap med Høyre i Molde og jobber aktivt for å overføre funksjoner til det nye sykehuset på Hjelseth, skriver Randi Karin Asbjørnsen i dette leserinnlegget.  Foto: Arkivfoto

Leserinnlegg

Jeg leser med stor forundring at jeg i et tidligere innlegg «Vi er opptatt av Sentralsjukehuset i Ålesund», er både såra og vonbroten fordi Arbeiderpartiet var kritisk til vår ordførerkandidats argumentering med sjukehussaka i årets valgkamp.

Jeg er overhodet IKKE kritisk, såra eller vonbroten over politikere som engasjerer seg for sentralsjukehuset i Ålesund, uansett partifarge, men, når Arbeiderpartiet påstår at Ålesundlista har null innflytelse og på det sterkeste advarer velgerne mot å stemme på oss, må vi få lov til å reagere.

Ja, det har vært en politisk kamp for sentralsjukehuset i Ålesund i mange tiår, men jeg har IKKE sett at Ålesund Arbeiderparti har hatt en sentral rolle for sykehusene på Sunnmøre de siste åra.

Tvert imot har Arbeiderpartiet, i allianse med Høyre, støttet forslag om funksjonsfordeling og støttet det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdals beliggenhet på Hjelseth i Molde.

I fylkestinget støttet vi plassering av det nye sykehuset nær Kristiansund.

Sunnmørslista og Ålesundlista var tidlig ute og støttet Astrid Eidsviks forslag om beliggenheten av et eventuelt fellessykehus nærmere Kristiansund. Både på grunn av at langt færre ville få en lang reiseveg til sykehuset, men også fordi vi så faren ved et nytt og moderne sykehus så nærme sentralsjukehuset i Ålesund. I dag ser vi klart at denne engstelsen var berettiget.

At Ålesunds ordfører nå går ut og advarer mot utbyggingen på Hjelset er prisverdig men hvorfor har hun ikke gjort dette tidligere? Hvorfor kommer hun med dette 10 dager før valget?

Ålesunds ordfører har vært medlem av fylkestinget i mange år og vært i posisjon til å flagge dette i fylket og ikke minst internt i Arbeiderpartiet. Et arbeiderparti som på fylkesnivå har gått i kompaniskap med Høyre i Molde og jobber aktivt for å overføre funksjoner til det nye sykehuset på Hjelseth.

Et sykehus som utarmer nødvendige investeringer til sentralsjukehuset i Ålesund.

Ålesund sjukehus må spare på livsnødvendige investeringer, driftsmidler og personell, sist nedbemanningen av hjerterehabiliteringa, ei avdeling som faktisk går med overskudd!

Sunnmørslista ble etablert i 1990 og Ålesundlista Tverrpolitisk Liste for Ålesund ble etablert i 1994.

Sentralsjukehuset i Ålesund har stått på programmet i alle årene siden og vi har fremsnakket, advart og fulgt utviklingen.

Beklager Ålesund Arbeiderparti, vi har ikke sett at Ålesund Arbeiderpartiet har stått på barrikadene for sykehusene våre på Sunnmøre før nå.