Leserinnlegg:

Kirken er ikke imot homofile, og det er galt å hevde det

Så mye mer: Bibelens kjærlighet er så enormt mye mer enn erotikk blant voksne mennesker, og jeg vil faktisk bli frabedt å bli kalt ukjærlig fordi jeg ikke deler Pride og Åpen Folkekirke sin ideologi og teologi, skriver Olav Rønneberg i dette leserinnlegget.  Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB Scanpix

Leserinnlegg

Kjære Therese Utgård.

Noe blir ikke rett bare fordi det gjentas mange nok ganger. Nå er det valgkamp, og du vil gjerne inn i bispedømmerådet igjen, der vi sammen har satt i 4 år. Jeg som valgt som fellesrådsansatte i Møre sin representant.

Du får det til å virke som om at vi har et homofiendtlig bispedømmeråd der du sier i «debatten» i kirkens Bymisjons-lokaler i Ålesund «i inneværende periode har konservative hatt flertall i Møre bispedømmeråd.

Flere av disse har også gått til valg på at de ikke ønsker homofile prester.

Selv om homofile kan søke på ledige prestejobber i Møre, vil jeg si det slik at det er liten sjanse for at de faktisk får jobben hvis de innrømmer hvilket kjønn kjæresten har.» Sunnmørsposten 28.8.

Noe blir ikke rett bare fordi det gjentas mange nok ganger. Du har flere ganger kommet med dette, og lignende utsagn, så nå har jeg lyst til å svare deg.

Jeg opplever at du skaper en polaritet som jeg ikke kjenner meg hjemme i. Ansettelsene i bispedømmerådet foretas i lukket møte, og jeg vil ikke kommentere enkeltsaker der.

Det jeg vil kommentere er at intervjunemnda kan spørre om hvilken samlivsform personen lever i. Dette er ikke et spørsmål om de lever i et homofilt, eller heterofilt forhold, men om de lever som gift eller ikke.

De har ikke anledning til å spørre om hvem en er gift med, mann eller dame, og dette blir ikke etterspurt heller.

Samboerskap blir de spurt om fordi kirken og alle biskopene mener at personer som har vigslede stillinger skal være gifte, hvis de ikke lever alene. Derfor dette spørsmålet.

Legning blir altså ikke snakket om på møtene. Jeg opplever at du roter til dette i din iver etter å bli valgt igjen, og jeg reagerer på at du tillegger oss «konservative» holdninger vi ikke har.

Dette gjelder også til Anne Karin Zeitz, leder for bymisjonen i Ålesund.

Også hun sier dette som er aldeles galt.

Dette har vi gjentatte ganger snakket om på bispedømmerådsmøter du har vært på.

Men samtidig så slår du på denne påstanden fremdeles.

Kirken har to syn på vigsel av homofilt samboende, det er det saken dreier seg om. Ikke for eller mot homofile.

Jeg samarbeider i en kirke med kollegaer som har et annet syn enn meg, og det går helt bra.

Kirken er ikke imot homofile, og det er galt å hevde det. Kirken forhindrer heller meg ikke i å fremlegge mitt syn, og det blir heller ikke noen som har det mer «liberale» synet gjort. Slik er det.

Så en annen side som gjør meg matt, og det er at Åpen Folkekirke har annektert ordet kjærlighet. I praksis sier de at de som sier ja til forskjellige seksuelle legninger og praksis av disse at det er de som sier ja til kjærligheten. Vi som sier nei til det sier nei til kjærligheten.

Dette er en stempling av oss som ikke er rett, og som jeg ikke kan godta.

Bibelens kjærlighet er så enormt mye mer enn erotikk blant voksne mennesker, og jeg vil faktisk bli frabedt å bli kalt ukjærlig fordi jeg ikke deler Pride og Åpen Folkekirke sin ideologi og teologi.

Så er det valg, og for meg som ikke kan stemme ved bispedømmerådsvalget fordi jeg er ansatt i kirken så må jeg ønske godt valg.

Og hadde jeg kunne stemme så ville jeg stemt på nominasjonslisten.