Ordførere i harnisk

Leserinnlegg

Ordførerne i Molde, Ålesund og Hareid er i harnisk etter at Sylvi Listhaug dristet seg til å kalle en spade for en spade der hun vil «skrape» den foreslåtte undersjøiske tunnelen til Møreaksen.

Kanskje disse ordførerne som tar seg selv så høytidelig burde gå litt i seg selv og stikke fingeren i jorda litt.

Er redd for at tiden har gått fra dem for lenge siden da verden heldigvis har gått litt fremover siden Møreaksen ble lansert for snart 20 år.

Statens vegvesen ønsker nå å bygge flytebru over Bjørnafjorden som er 2 km lenger en den foreslåtte flytebrua for det indre alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden. Men like hardnakket står de på kravet om en undersjøisk tunnel på hele 16 km og 360 meter under overflata.

Man kan undres litt over hvor mange som virkelig er klar over realitetene her, en undersjøisk tunnel som er dobbelt så lang som Eiksundtunellen og over 60 meter dypere!

Denne løsningen innebærer også en lengre tunnel fra Ørskogfjellet og ned til Vik i Vestnes samt en enda lengre tunnel fra Julbøen som vil komme opp i dagen ved Bolsønes. Vi skal med andre ord kjøre mesteparten av den foreslåtte E39 under jorden. Er dette fremtidsrettet?

Statens vegvesen har for flere år siden sagt at undersjøiske tunneler er absolutt siste løsning der ingen andre alternativer foreligger. Dette på grunn av både sikkerhet og drift og vedlikeholdskostnader.

Likevel kjører det lokale kontoret til SVV hardnakket videre som om ingenting har hendt, godt støttet av lokale krefter i Molde, Aukra og Midsund med formannen i samferdselskomiteen i bresjen.

Å utrede et alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden som kan bli både rimeligere å kortere vil de ikke høre snakk.

De prøver heller å svartmale initiativtakerne bak Romsdalsaksen som på frivillig basis har samlet inn over 8.000 underskrifter for en slik utredning som kan spare storsamfunnet for betydelige beløp.

Dersom Aukra og Gossen, to små øysamfunn på henholdsvis 3.500 og 2.000 innbyggere absolutt må ha en fastlandsforbindelse, kan dette realiseres på en mye rimeligere måte til en brøkdel av den forslåtte løsningen.

Med en kombinert flyte/høgbru fra området rundt Korsberget (øst for Nyhavna) over til holmen Hærringen og landing på Tornes, kan dette bygges til en brøkdel av prisen i forhold til den foreslåtte løsningen.

Da kan man bruke den eksisterende veien over Malmefjorden og ned til Årø (flyplassen) som vil være det mest naturlige logistikkpunktet for all aktivitet rundt Nyhavna.

Denne traseen vil bli 6–7 km kortere en den foreslåtte løsningen over Julsundet og spare samfunnet for mange milliarder kroner.

Våre folkevalgte har her et tungt ansvar hengende over seg og må nå løfte hodet og se fremover slik at vi kan få en riksvei som også tar hensyn til de myke trafikanter og gagner hele fylket.