Hvordan styrke friluftslivet?

Natur: Artikkelforfatter vil sette friluftsliv på dagsordenen. Illustrasjonsfoto. 

Leserinnlegg

Daglig leder i Sunnmøre friluftsråd, May Britt Haukås, påpeker at det i årets valgkamp har vært en mangel på friluftspolitikk til de politiske partiene i regionen. Og utfordrer derfor partiene til å svare på hvor de står i friluftspolitikken. Den utfordringa tar vi i Rødt Ålesund.

Undertegnede er nettopp kommet hjem fra Diktardagar, som er en litteraturfestival i Lom, Skjåk og Vågå. Og årets tema var treffende nok: «Høge fjell og dype dalar. Fjellet som ytre og indre landskap.». Og fjellet er også en viktig del av identiteten til oss sunnmøringer! Hvor stadig flere søker ut i naturen for rekreasjon, som gir både kroppslig og mental vekst. Med en hektisk hverdag, og desto mer urbanisering; med utbygging som går på bekostning av natur og grønt areal, er friluftslivet og naturopplevelsen «naturlig» nok en betydningsfull og prioritert del av vår fritid. Vi i Rødt ser viktigheten av å styrke friluftslivet, og legge til rette for at deltakelse i friluftslivet inkluderer alle familier. Slik at det ikke blir eksklusivt og økonomisk betinget.

Vi i Rødt Ålesund er opptatt av å verne og beholde de grønne lungene i stadig mer tettbygde bystrøk. For å nevne en dagsaktuell konkret sak, så var vi mot at kommunen skulle åpne opp for utbyggere i hagen i Øwregata. Og vi støttet prosjektet med en jugendstilspark. Noe som Jugendstilsenteret rådet bystyret til. Men beklageligvis gikk bystyret mot forslaget om å kjøpe tomta, hvor hagen ligger. Dermed så blir det ikke prioritert å legge til rette for leik og fysisk aktivitet i parker og på leikeplasser, slik Sunnmøre friluftsråd ønsker. Det er veldig synd. For oss er det viktig at vi gir barna våre muligheter for at de kan utfolde seg i leik i nærområdet. Noe som også er en trygghet for foreldre. I stedet må foreldre nå bekymre seg over at barna flytter leiken til områder med stadig mer biltrafikk, som en boligblokk jo vil medføre. Vi ønsker å tilrettelegge for at barnefamilier ønsker å bosette seg også i sentrale områder. Da må vi prioritere grønne parker og leikeplasser! Og med få grøntarealer i sentrum tar vi barnas parti framfor utbyggernes.

Alle barn har krav på en trygg skolevei. Foreldre må vite at barna kommer trygt fram og trygt tilbake fra skolen. Vi i Rødt Ålesund vil derfor at det satses på å bygge ut sykkelveier og gode fortau på disse viktige strekningene. Og at det gjøres gode trygghetstiltak for krysning av farlige og trafikale veier. Dette vil igjen legge til rette for at flere barn sykler og går til skolen. Det blir mindre biler på veiene når foreldrene ikke trenger å kjøre barna til skolen. Og det blir tryggere for barna og andre myke trafikanter.

Mange av barna som vokser opp har liten tilknytning til natur og dyr. Vi mener at skoler som ønsker det skal ha mulighet til å ha kjøkkenhager. Det er noe spesielt med det å dyrke selv og se det spire og gro. Og ikke minst er kortreist, eller ikke-reist bra for miljøet. Og det skaper grobunn i barna til gode holdninger for natur og miljø.

På programmet vårt for Rødt Møre og Romsdal har vi stadfestet at vi vil bevare den gjenværende naturen. Og at det skal stilles strenge krav til arealbruksendringer i verna og sårbare naturområder. Vi vil derfor ha langsiktige arealplaner i naturen som tar vare på allemannsretten. Vi ønsker ingen vindparker i naturen. Det er et overgrep på natur og dyreliv, som også medfører støy, hvor konsekvensen av støynivået enda ikke er kjent.

Til sist vil jeg stille spørsmålet: Friluftsliv for hvem? Med en stadig økning i barnefattigdommen, er det viktig å sikre at friluftslivet inkluderer alle. Da gir det rom for gode familieopplevelser og viktige lyspunkt i en ellers vanskelig hverdag. I Haram kommune har dem en kommunal utstyrsbase, hvor barna kan få låne utstyr til friluftsliv. Utstyr som ski, telt og fjellsko, koster ofte mye. Ved at vi oppretter utstyrssentraler i hele nye Ålesund kommune, gir vi alle barn muligheten til å delta i friluftslivet. Tiltak for inkludering og å legge til rette for at alle barn får likere forutsetninger i livet kan ikke sies nok. Men funksjonshemmede og eldre må i tillegg til barna også inkluderes i friluftslivet. Kommunen kan samarbeide og involvere seg i arbeidet til friluftsrådet ved tilrettelegging av stier og veier som gjør at alle kan ferdes der. Et annet godt tiltak er å arrangere turer med buss. Det er lite tilrettelagt for aktiviteter for dem som ikke har bil. Samarbeid mellom kommunen, friluftsrådet og frivilligheten er et godt utgangspunkt.

Fysisk aktivitet gjør godt for kropp og sjel. Friluftsliv gir rom for opplevelser i fellesskap som forener på tvers av alder, nasjonalitet og sosial status. La fjellet få stå som symbol på det norske friluftslivet: som det bestående i en flyktig verden!