Svar til Helge Orten

Debatt: Det er mykje debatt rundt Møreaksen og Romsdalsaksen.  Foto: OIVIND LEREN

Leserinnlegg

At du ikkje vil trekkje deg var ikkje noko stor overrasking. Heller ikkje di grunngjeving for å ville halde fram. Du kommenterer ikkje den konkrete grunngjevinga mi for at eg meiner du bør trekkje deg, som var årsaka til at eg skreiv avisinnlegget. At du sa til Sunnmørsposten som ein reaksjon på Sylvi Listhaug si støtte til Romsdalsaksen: «Resultatet dersom dette blir en realitet er at det ikke blir noen fjordkryssingsprosjekter utført i Møre og Romsdal.» Du nektar ikkje for å ha sagt dette, så då går eg ut ifrå at du erkjenner det.


Dei andre momenta nemnde eg for å vise at din uttale har sin bakgrunn i dei forskjellige rollene du har hatt i mange år i oppbygginga av det som i dag er Møreaksen, og kvifor du er inhabil i mine auge. For å gjere dette så enkelt som mogeleg, så gjentar eg ikkje desse momenta eller korleis du framstiller din innsats i den aktuelle saka. Kanskje kan vi kome tilbake til dette ein annan gong.

Kan du stadfeste at du er rett referert? Og kan du forklare kva dette betyr, og kva konsekvens det får for ditt vidare arbeid som leiar av Stortinget sin transport- og kommunikasjonskomite? Kva konsekvens får det t.d. dersom du ikkje klarer å hindre at Romsdalsaksen blir greidd ut? Og dersom den, til slutt, tar plassen til Møreaksen?

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!