Leserinnlegg:

«Øvstebø og bypakken»

Veg: Rundkjøring er svaret på de trafikale problemene i Hatleholen, ifølge artikkelforfatter.  Foto: Arkivfoto/Staale Wattø

Leserinnlegg

Øvstebø og KrF sliter med å forklare barnefamiliene hvorfor de skal bære hovedbyrden ved finansieringen av en bypakke, og drar mediene på tur i indre bydel. Men en trenger ingen vidløftige bypakker for å gjøre strekningen Blindheim – Magerholm sikrere, det hele har strandet på grunn av politisk tafatthet og manglende vilje.


Frykter at de små prosjektene drukner i bompengedebatten:

– Dette ulykkeskrysset viser hvorfor bypakken er viktig

– Det kan virke som om man i bompengedebatten totalt glemmer hvor viktig bypakken er for byutviklinga og trafikksikring, sier Tore-Johan Øvstebø (KrF).


På samme veien, noen hundre meter innenfor Hatleholen, er det i Flisneskrysset laget en rundkjøring, som regulerer trafikken på en sikker og smidig måte. Noen hundre meter lenger ute, på Blindheim, en annen rundkjøring, som over natten fjernet de endeløse morgenkøene som en der lenge slet med.

En trenger ikke et gigantkryss på Hatleholen, som det tar årtier å diskutere og realisere. En enkel rundkjøring ville gjort trafikken tryggere og smidigere, akkurat som litt lenger ute og litt lenger inne. Det er samme veien og samme trafikken en snakker om.

Enda litt lenger inne, på Emblem, sliter en med samme problemet, i et kryss med avkjøring til skole og barnehage, og med store boligfelter på andre siden av veien. En enkel rundkjøring ville igjen gjort trafikkforholdene mye sikrere for alle.

Men først og fremst må det fra kommunen legges politisk press på veimyndigheter og fylke om nedsetting av fartsgrensen til 60, og aller helst 50, for hele strekningen Blindheim – Magerholm. Veien går gjennom tett befolkede områder, med en rekke farlige kryss, og 70-sone her er ren galskap.

Øvstebø og KrF har sittet sentralt i makten i mange år nå, og har hatt mulighet til å engasjere seg i trafikksituasjonen i indre bydel. I stedet for enkle og rimelige løsninger som virker og som her kunne bety mye, har han vært oppslukt av gigantiske bypakker, der barnefamiliene først og fremst blir sittende med svarteper.

Det er nemlig barnefamiliene som virkelig får ekstrakostnader for å få dagen til å gå i hop, med nødvendig kjøring til og fra jobb, til barnehage og skole, og til fritidsaktiviteter etter skoletid. Ikke rart da at Øvstebø, med et parti som angivelig skal være familievennlig, har et forklaringsproblem.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!