Leserinnlegg:

«Bruk krafta vår til nye, grønne industriarbeidsplasser, ikke send strømmen til Europa»

Kraft: Artikkelforfattere mener at den grønne kraften Norge produserer bør gi industriarbeidsplasser lokalt.  Foto: Arkivfoto/Illustrasjonsfoto

Leserinnlegg

For Rødt er industripolitikken en viktig del av klima- og miljøarbeidet, og vi mener at videreforedling av naturressurser bør skje lokalt. Ved å produsere varer i Norge kan vi sørge for at denne produksjonen skjer på best mulig måte, både for miljø og arbeidere. Norsk prosessindustri er et godt eksempel på dette, og Rødt jobber for at den rene vannkrafta skal brukes som et industripolitisk virkemiddel for å utvikle arbeidsplassene i norsk landbasert prosessindustri. Rødt vil hindre at et såkalt grønt skifte blir en omstilling til arbeidsledighet.

Bruk oljepenger i Norge i et grønt infrastrukturfond!

Rødt foreslo i Stortinget at oljepenger skal brukes til å opprette både et nasjonalt industrifond, som skal satse på grønn industri, og et grønt infrastrukturfond for å bygge ut klimavennlig infrastruktur. Det er en illusjon å tro at markedet skal sikre dette, til beste for hele landet og for miljøet. Se på vindmølleutbygginga nå, der tysk kapital skummer fløten av subsidiene vi alle betaler gjennom de «grønne» sertifikatene.

Rødt er mot nye vindkraftparker på land. Rødt vil stanse eksport av norskprodusert energi til andre land og erstatte dagens kraftpolitikk med en energilov som skal sikre at norsk kraft blir en profittfri ressurs for befolkningen. Vi vil oppgradere vannkraftverk og overføringslinjer i Norge, i stedet for å rasere norsk natur.

Rødt vil ha statlige pilotprosjekt for havvind, for elektrisitetsproduksjon fra dyp geotermisk energi (langt under havbunnen), hydrogen som drivstoff i skipsfarten. Alt dette må skje i samarbeid med partene i leverandørindustrien til olje- og skipsbygging og offentlige forskningsinstitusjoner og kan gi mulighet for at vi kan produsere og eksportere viktig grønn teknologi til andre deler av verden. Vi vil også ha statlig satsing for økt bearbeiding av norske råvarer fra hav, jord og skog, spesielt at eksporten av trevirke og fisk erstattes av videreforedling i Norge. I dag sendes jo mye av fisken til Kina for bearbeiding og returneres til butikkene i Norge. Ressurs- og miljømessig galskap!

Høyteknologi og høyt kvalifisert arbeidskraft med stor produktivitet er en styrke i Norge. Her i Møre og Romsdal har vi mange sterke miljøer i forhold til marin produksjon, skipsbygging, leverandørindustri til petroleumsvirksomheten. Vi kan være et viktig bidrag i den grønne utviklinga framover.

Det var storstilt statlig satsing da landet skulle gjenoppbygges og utvikles etter krigen. Det var storstilt statlig satsing da petroleumsindustrien ble bygd opp, noe som sikret utvikling av kompetansen i Norge, oppdrag til norsk leverandørindustri og en spredning geografisk. Det samme må gjøres når vi skal utvikle grønne arbeidsplasser, lokalt og i resten av landet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!