Leserinnlegg:

«Ikke bom på eldrepolitikken»

Etterlyser tiltak: Hvilke konkrete tiltak for å gi eldre et verdig og trygt liv hjemme er det snakk om? spør Joakim Helland. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad NTB scanpix 

Leserinnlegg

Utbyggingsgraden av sykehjem og eldreboliger stemmer dårlig overens med den demografiske utviklingen. Dette gjelder i Ålesund, men også generelt i Norge. Hvilken plan har politikerne lokalt for å sikre en god eldreomsorg?

I denne valgkampen har eldrepolitikken havnet i skyggen av bompengene. Derfor utfordrer jeg partiene til å si noe om hva de tenker om dagens eldreomsorg, og hva de tenker om rollen til stat og kommune i årene som kommer.

Som produsent av helsemøbler til det offentlige markedet gjennom snart 50 år, prøver vi å tilpasse oss behovene i markedet. De siste årene har ikke det politiske bildet speilet situasjonen på en like forutsigbar måte som tidligere.

«Mens Sverige og Danmark avviklet sine institusjoner i eldreomsorgen fra omkring 1990, har Norge valgt å beholde sykehjemmene. Økonomien har tillatt det, og sykehjemmene har hatt tillit i befolkningen. Retten til en selvstendig bolig for eldre, uavhengig av hjelpebehov, har ikke stått like sterkt i Norge» (SSB), men vil dette fortsette?

I følge SSB sine statistikker vil vi om 15 år ha flere over 65 enn under 19 år. Det krever en tydelig eldrepolitikk og næringspolitisk får også dette konsekvenser.

Spesielt for bedrifter som oss – som er avhengige av overordnet politiske føringer.

For å ikke sitte igjen med en utdatert forretningsmodell når markedet for helsemøbler endrer seg, må næring og stat ha tettere dialog og større åpenhet.

Som tidligere nevnt er utbyggingstakten altfor lav for å dekke fremtidige behov for tilrettelagt eldreomsorg.

Er strategien med en skrantende kommuneøkonomi å tilby individuell hjemmebasert tilrettelegging når behovet inntreffer?

Hvilke konkrete tiltak for å gi eldre et verdig og trygt liv hjemme er det snakk om?

På den teknologiske siden skjer det mye relatert til eldreomsorg blant annet gjennom smarthusløsninger, smarte møbler og ulike sensorløsninger. IOT (Internet of things) og andre velferdsteknologiske hjelpemidler er på full fart inn i flere bransjer – kan dette være veien å gå innenfor eldreomsorgen også?

Gi oss politiske føringer å navigere etter slik at næringslivet kan tilrettelegge og utvikle løsninger som løfter eldreomsorgen. Vi har ikke tid til å bomme på dette.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!