Nordøyvegen:

«Hvordan skal man finansiere store vegprosjekt når finansieringen undergraves før man er halvvegs i prosjektet?»

Bygging av Nordøyvegen: Jack Narve Sæther mener at når en har valgt å kjøre på med så marginale prosjekt bør en holde på det som er vedtatt fram til en ser konsekvensene og eventuelt justere etterhvert, heller enn å torpedere økonomien før prosjektet er halvveis. Det er ikke jeg med på.  Foto: Marius Simensen

Leserinnlegg

Frp har vært med å kjempet fram Nordøyvegen og folket har vært klar på at de er villige til å betale bompenger til høyere takster enn ferjebillettene er.

Nå er prosjektet godt i gang og da slår populistene til.

Uten noe bakgrunnstall kommer Frank Sve med forslag om å sette maksgrense på 20 passeringer pr. md. og innføre rabattordning for større biler.


Milliardvegen held budsjettet

Og om få dagar har Nordøyvegen tang og tare over seg.

Ingen vet hvor mange som pendler og hvor mye slike ordninger vil koste, eneste vi vet er at det skal innbetales 605 mill. i bompenger som en del av finansieringen.

Når planen var 30 år med bompenger og Frp-statsråden nå har bestemt at det kun blir 25 år, vil en rabattordning sette finansieringen under enda større press enn før og sjansene for at fylkeskommunen kan sitte med en stor regning øker.

Er det slik vi fremstår som forutsigbare og troverdige politikere?

De andre partiene som er representert i samferdselsutvalget hadde naturligvis ingen mulighet for å stemme på et slikt uansvarlig forslag og sendte det derfor tilbake til administrasjonen og ba dem regne ut forskjellige alternativer for å ivareta pendlerne.

Da debatten om Nordøyvegen raste som verst var det akkurat fylkeskommunens skjøre økonomi som var hovedargumentet for at flere gikk imot å bygge prosjektet.


Kontrollutvalget i fylket

Sterkt bekymra for Nordøyvegen

Leder av kontrollutvalget, Anders Riise (H), er sterkt bekymret for fylkeskommunens kontroll med Nordøyveg-utbyggingen.

Jeg mener at når en har valgt å kjøre på med så marginale prosjekt bør en holde på det som er vedtatt fram til en ser konsekvensene og eventuelt justere etterhvert, heller enn å torpedere økonomien før prosjektet er halvveis. Det er ikke jeg med på.

Når det snakkes om avvisning av trafikk og bruken av elbiler vil øke, kan ting justeres. Kanskje en skal la elbiler betale det samme som andre, de sliter like mye på veien som en bensinbil.


Saken utsatt av samferdselsutvalget

Frp stemte for at bompenger skulle finansiere 605 millioner av Nordøyvegen. Nå vil de kutte bompengesatsene

Mens byggingen av Nordøyvegen er i full gang, klarer ikke samferdselsutvalget i fylket å bli enige om bomtakstene.

Dette prosjektet er løftet fram over flere tiår av kommunene i området og de har vært veldig villige å betale det som prisen måtte bli. Det var jubel og tårer da vedtaket om å bygge var endelig.

Bompriser på Nordøyvegen

– Umulig å støtte Frps hjemmesnekra bomkutt

– Det var umulig for oss andre å støtte Frps hjemmesnekra bompengekutt på Nordøyvegen. Men vi har kanskje et ørlite handlingsrom for å skjerme pendlerne, sier Sps Kristin Sørheim. Hun leder samferdselsutvalget i fylket.

Jeg tror nok det er noen som er på stemmefiske heller enn misfornøyde øyboere.

Arbeiderpartiet har et slagord som sier: Stø kurs.

Det gjelder ikke minst når store prosjekt skal utvikles, man kan ikke styre med å sende lapper over bordet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!