Leserinnlegg:

«Hvilket språk er norsk?»

Språkdebatt: Skal det være ett bestemt administrasjonsspråk, må det reflektere flertallet i befolkningen, skriver forfatteren av dette innlegget. 

Leserinnlegg

Odd-Østen Hurlen viser i innlegget sitt urettferdigheten som noen av politikerne i nye Ålesund kommune vil stå for. Nynorsk har alltid vært forbundet med tvang, og språkvedtaket i intensjonsavtalen vil for alltid spikre tvangsstempelet på nynorsken. Det er uheldig for nynorsken som språk.

Ny språklov er på gang i Norge, en lov som vil ta inn mer språk en dagens lov. Verken dagens språklov eller den som er ute på høring, er laget for ett spesielt norsk språk. Dagens språklov sier at vi har to jevnstilte språk i Norge, noe både bokmål og nynorsk må leve med.


Hvordan kan da nynorskbrukerne påstå at kun nynorsk er norsk? «I framtida vil skriv frå kommunen komme på norsk»? Språkloven gjelder ikke kun en vei, eller kun for nynorsken.

Hva med de (snart) 90 prosent av befolkningen som bruker bokmål? I henhold til nynorsken har vi ikke noe norsk språk, kun en etterlevning fra dansketiden. Snart 90 prosent av det norske folk kan ikke ta så feil? Og noen av argumentene mot bokmålet er artig lesning, det nevnes både adel, overklasse og borgerskap. Uten kommentarer om politisk ståsted bak slike utsagn, føler undertegnede seg vel med å bo i et land der borgerskapet står så sterkt. Noe har de sentrale politikerne våre gjort rett, det skal de ha ære for.

Mindre ære tildeles lokale politikere som blir med på språkkomplott som i intensjonsavtalen. Overfor flertallet i befolkningen i nye Ålesund kommune burde de gått i skammekroken. Skal det være ett bestemt administrasjonsspråk, må det reflektere flertallet i befolkningen.

Den nye språkloven vil kun fungere uten videre borgerkrig, med språknøytralitet som basis. Når tegnspråk kommer inn i loven, skal vi krangle om det skal være tegnspråk på nynorsk eller bokmål? Språknøytralitet blir brutalt for noen, det vil bety at folk bruker det språket de velger selv – når de får lov. En real virkelighetsorientering. Men det er eneste løsningen. En bokmålsperson må tåle å få skriv på nynorsk, og nynorskpersonen må tåle at han får svaret på bokmål – fra bokmålspersonen. Og omvendt. Ingen bør ha lov til å vedta en annens språk, dogmene må hives over bord, hver enkelt velger sitt språk. Det skal være plass til både nynorsk, bokmål, samisk og andre språk i Norge. Språk er identitet, ingen i dagens Norge godtar å få tredd en identitet ned over hodet sitt.

Hadia Tajik besøkte Sunnmøre i valkampinnspurten:

Vil ikkje gi Ålesund språkråd

Arbeidarpartiet sin nestleiar er kjent for å å slå eit slag for nynorsken, men vil ikkje blande seg inn i den betente språkstriden i nye Ålesund kommune.Eva Vinje Aurdal meiner mykje i språkdebatten er misforstått:

– Det blir både nynorsk og bokmål i den nye kommunen

Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat vil vurdere eit ekstra vedtak for å sikre at begge målformene blir nytta i nye Ålesund kommune.


Magne Aasbrenn, Ottar Grepstad, Terje Kjøde og Magnar Storøy har – uten å være innbyggere i nye Ålesund kommune – kjempet for at administrasjonsspråket skal være nynorsk. De har vist til språkloven som skal verne om mindretallet. Men da må de også få innført bokmål som administrasjons-språk over hele Sunnmøre, for å ta vare på mindretalls-språket.

Lesarinnlegg:

«La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt»

– La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt, skriv Ragnar Elias Bakken i dette innlegget.


La oss ta vare på Ivar Aasen, og den kulturhistorien vi har fra dansketiden – som bokmålet er resultat av. Og så aksepterer og respekterer vi hverandres språkvalg, og slutter med denne tøvete diskusjonen om hva som er rett språk. Veien dit heter språknøytralitet.

Odd-Østen Hurlen; du trenger ikke flytte til Østlandet. Bli her du hører hjemme, vi trenger stemmen din ved neste valg. Lokalpolitikerne våre har ved dette valget (igjen) avslørt seg selv. Det er nytt valg om fire år.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!