Lesarinnlegg:

«Nordmøre?»

Eldreombod: Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug kunngjorde i august at regjeringa vil etablere nasjonalt eldreombod i Ålesund. Dette burde vore lagt til Kristiansund, meiner innleggsforfattaren.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Eg har så lyst til å framsnakke nordmørsregionen litt. Det verkar som ingen andre bryr seg.

Nordmøringen, eit triveleg og arbeidsamt folk. Men eg tek til å undrast på om det er nokon som vil dei til livs. Det er nok så klart at dei i alle situasjonar for tida, der nye statlege arbeidsplassar vert lagt til fylket vårt, vinn ikkje Nordmøre. Kan det skuldast at dei to andre fogderia har tettare band, og større påverkingskraft enn nordmørsregionen? Om så er, vert det heilt feil. Men ein ser ofte at statsrådar kjem med gåver til det fogderiet dei kjem frå.

I det siste kan eg nemne: Molde har fått tildelt «Nasjonalt tilsyn for økonomi» og «Nasjonalt tilsyn for barnehagar». Medan Ålesund har fått eldreombodet. I same tida, er det einaste eg kan sjå, at ein på Nordmøre let vere å flytte ein liten etat frå Surnadal og til Kristiansund.

Regjeringa vil etablere nasjonalt eldreombud i Ålesund

Regjeringa vil opprette et nasjonalt eldreombud som skal lokaliseres til Ålesund.


Desse tre «gåvene» frå regjeringa kunne og burde vore lagt til Kristiansund. Er det nokon region som sårt hadde trengd desse arbeidsplassane, så er det Nordmøre.

Når ein så ser moldeordføraren med eit breitt glis, som om han akkurat har fått graut med ekstra stort smørauge, minner det meg om noko som Odd Børresen gav måsane, «Å skrike ska ha, ska ha», same om det går ut over andre. Eg torer å minne om at det var debatt på Nordmøre om dei skulle vende seg nordover då spørsmålet om vi skulle vere eige fylke. Utan at dei er med, er det berre å gløyme.

– Ren valgkamp, mener Molde-ordføreren

Eva Vinje Aurdal (Ap) stiller spørsmål om både størrelsen og byggingen av sjukehuset på Hjelset.


For meg som ein utanforståande synsar, verkar det som ein styrt aksjon mot Nordmøre. Er det eit sentralt ønskje om å sende dei nordover? I så fall sunnmøringar og romsdalingar, vakn opp. Skulle så hende, er ikkje vi noko heller lenger.

Har heile mitt vaksne liv vore oppteken av rettferd. Men at Nordmøre heile tida vert forbigått og fråteken funksjonar, er ikkje rettferd.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!