«Tankar etter valet - og lønsfesten»

Kommunevalet: Dag Olav Tennfjord (H) ankommer Ålesund Høyres valvake.  Foto: Marius Simensen

Leserinnlegg

Valet 2019 er unnagjort (innlegget er skrive 12. september). Noko hestehandel i etterkant står att. Dei fleste brikker er på plass. Glede hos sume og vonbrot hos andre. Veljarane har gitt uttrykk for sine synspunkt. Det er to år til neste gong.

Veljarane har klart gitt uttrykk for at ikkje alt er slik dei ønskjer rundt i landet vårt. Reformiveren og sentraliseringspolitikken hos Regjeringspartia og til dels Ap har særleg slått ut i ein kraftig vekst for Sp. Nord-Norge og deler av Sør-Norge har vorte Sp-land med til dels full utteljing i mange landkommunar. Alle regjeringspartia har mista mange veljarar. Vi treng ikkje fundere så mykje på kvifor dette skjer. Mange veljarar er i sum misnøgde og har funne sine alternativ. Venstresida i norsk politikk er styrka trass i at Ap vart den største taparen. Fleire av dei mindre partia har her teke mot veljarar med opne armar. Relativt mange er fanga av enkeltsaker som bompengar og miljø. Fokuset på miljø vil truleg forsterke seg inn i framtida, medan bompengar vert altfor spesielt!

Fylkesvalet: Vi vil også stogge litt ved det nære. Møre og Romsdal har vorte Frp-fylket – einaste fylke med framgang for Frp. Hestehandelen etter dette fylkesvalet har så langt gitt merkelege utslag. Frp hjelper Ap til makta! AP får truleg både ordførar og varaordførar, medan Frp sikra seg leiar i samferdselsutvalet. Her er altså Ap + Frp sant!

Dramaet fortsetter på fylkestinget

Frp trekker seg fra Ap-samarbeidet

Frp trekker seg fra avtalen de hadde som sikret Aps Tove-Lise Torve jobben som fylkesordfører. Det bekrefter Frank Sve.Fullt kaos rundt det nye fylkestinget

Ingen samarbeidskonstellasjoner har flertall. Det er fullt kaos rundt det nye fylkestinget.Enighet om fylkesmakta

Torve blir fylkesordfører

Aps Tove-Lise Torve blir fylkesordfører og Aps Per Vidar Kjølmoen beholder jobben som varaordfører. Det er klart etter kveldens forhandlinger om makten i fylkestinget.


Kommunevalet: Fylket si største og nye kommune Ålesund er velsigna med utruleg mange ulike parti og grupperingar. Positivt eller negativt? Eg ser det som ein viss styrke for demokratiet og folket sine ønskje. Paret Aurdal og Krogsæter er ein spennande leiarduo. 77 representantar å halde styr på. Talet må då vere for høgt – eller? Det står her att å sjå korleis kvardagen vil verte framover. Utfordringane er mange. Spente veljarar vil heilt sikkert følgje godt med! 5 kommunar har vorte til ei der Sandøy og Ørskog har fått god utteljing med 6 og 7 representantar. Skodje har 6 og Haram 17, medan gamle Ålesund har fått 43. Vi som små er, kan takke og vere nøgde. Samarbeid og raustleik kopla med lyttande politikarar i høve veljarane er noko av det som må til for at byggverket nye Ålesund kommune skal kunne tene oss som bur her på ein god måte. Lukke til med byggearbeidet.


41 av 77 representanter fra gamle Ålesund

Over halvparten av representantene i det nye kommunestyret kommer fra Ålesund.Tennfjord vil kutte kommunestyret i nye Ålesund:

– Småpartiene har fått for mye makt

Høyres Dag Olav Tennfjord mener kommunestyret i nye Ålesund må reduseres kraftig. – Vi har de siste dagene opplevd at småpartiene i midten har fått en makt som ikke samsvarer med velgeroppslutningen, sier Tennfjord.Utfordringane står i kø for Eva Vinje Aurdal:

No skal Ålesund-ordføraren bere staur

Fem gamle kommunar skal bli til ein ny. Og den nye kommunen skal leiast av sju forskjellige parti. Men Eva Vinje Aurdal (Ap) trur det skal gå heilt fint.


Mykje meir kunne ha vore sagt. Eg sluttar av med å gratulere valet sine vinnarar og ønskje alle lukke til med politisk arbeid dei komande fire åra. Til taparane vil eg seie: Friskt mot. Demokratiet vårt treng også dokke!

Lønsfest: Litt om Nytt i veka sitt oppslag om «Lønnsfest i nye Ålesund.». Eg tykkjer det er utrulege tal vi her kan lese. Millionløner til ei rekkje innan toppsjiktet i administrasjonen. Dei fleste får drustelege tillegg i løna – inntil 398.000 i pluss. Vanleg folk reagerer – med rette. Sjølv vil eg kalle det trist lesnad og utruleg gjort av dei som har vedteke desse tala. Takk til avisa som tek fram også denne sida ved samanslåinga!


Så mye får de folkevalgte i Ålesund

Konstitueringen av det nye kommunestyret skjer ikke før 24. oktober, så hvem som får vervene er ikke formelt klart.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!