Leserinnlegg:

«Pasientvolum og PCI»

Demonstrasjon: I august møtte over 100 mennesker opp ved Ålesund sjukehus for å vise sin støtte til hjerterehabiliteringa som nå trues av nedskjæringer.  Foto: Morten Hjertø

Leserinnlegg

Med henvisning til fagrådslederen innen hjertesykdommer i Helse Midt Norge Rune Wiseth sitt innlegg i Sunnmørsposten så kan visse saksfakta være belysende i sammenhengen. Hvor enig man har vært innen fagrådet i saken om etablering av PCI i Ålesund kan jeg ikke ha noen formening om ettersom jeg ikke sitter i rådet.

Leserinnlegg:

«PCI i Ålesund?»

Assistentlege Egil Schistad argumenterer i et innlegg i Sunnmørsposten den 3/9-19 for etablering av PCI i Ålesund. Som leder av Fagrådet i kardiologi i Helse Midt-Norge finner jeg det nødvendig med noen kommentarer til hans innlegg.


Men jeg er tvilsom til at denne enigheten blant alle regionens hjerteoverleger på alle sykehus er så total som det fremgår av Wiseth sin innsender. At pasientvolumene blir «for små» ser jeg som en antakelse som ikke oppveier ulempene med lange transporttider og derigjennom tap av hjertemuskel. «Tid er muskel». Volumet blir mindre, men ikke til den grad at det blir en uforsvarlig virksomhet. Hvilket har vist seg gjennom årene i mange land med mer desentralisert PCI-virksomhet enn i Norge.

Statistikk/pasientvolum/fakta:

Om man googler «pci units sweden» kommer det opp en side som heter «researchgate.net». Der finner man en liste over 30 europeiske land som omfatter «alle PCI senter», «befolkning pr. senter» og «befolkning pr. primært PCI-senter» der sistnevnte er senter som er åpne døgnet/året rundt. I Norge er ifølge denne statistikk befolkningen pr. senter 587.00 og 783.000 pr. primært senter. Mange sammenlignbare land ligger på et betydelig lavere og bedre nivå og Norge havner på 21. plass av 30 på listen hva gjelder befolkning pr. senter og på 16 plass av 30 når det gjelder befolkning pr. primær senter.

Jeg synes ikke dette er plasseringer å være stolt over innen hjertemedisinen i Norge og en lite smigrende plassering på listen for et ressurssterk land som Norge og landets alle hjertemedisinske fagråd. Plasseringene reflekterer mere deres konservative syn på utviklingen. Jo lavere disse tall er jo mer spredd er disse PCI-sentrene med dermed bedre/nærmere tilgang for befolkningen.

– Store miljøbesparelser på å ha PCI-behandling i Ålesund

Mens de ansatte kjører el-bil til jobb, bruker ambulanseflyet på Vigra 360.000 liter drivstoff i året bare på hjerte-pasienter som må fraktes til Trondheim.


Jeg synes disse tall vitner om at Norge er sulteforet på PCI-senter og jeg har vanskelig å se at argumentet om «små pasientvolum» er et berettiget hinder for etablering her i Møre og Romsdal. Alle PCI-enheter i hele verden har startet med små pasientvolum for så å ekspandere. Så også St. Olavs i sin tid.

Jeg ser det heller som en form for proteksjonisme av virksomheten ved StO og de større sykehusene og at det har blitt en underetablering av PCI senter generelt i Norge gjennom årene. At det ligger økonomiske og akademiske interesser bakom å beholde disse funksjoner ved større sykehus er etter min oppfatting en rimelig antakelse.

Enstemmig bystyre støtter brev til Helse Midt:

Ålesundspolitikerne med enstemmig kritikk av Helse Midt

Ålesundspolitikere fra alle politiske hold kom med kraftig kritikk av helseforetaket torsdag kveld.

Viste støtte til hjerterehabiliteringa

Over 100 mennesker hadde møtt opp for å vise sin støtte til hjerterehabiliteringa som nå trues av nedskjæringer. Etter en innledende treningsøkt ble det holdt appeller av folk som har nytt godt av tilbudet ved Ålesund sjukehus.


At proppoppløsende behandling har god effekt ved akutt hjerteinfarkt er godt dokumentert men er ingen argument mot etablering av nye PCI-senter rundt om i Norge. Man kan bygge opp en sikker og god PCI-virksomhet som med tiden kan vokse seg robust og faglig sterk og ta hånd om både akutte og planlagte inngrep. Også i Ålesund.

Den prosessen har alle senter vært igjennom og er ikke et argument for å bremse utviklingen igjennom det som ikke kan tolkes som annet enn effekten av eget interesse for egen virksomhet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!