Leserinnlegg

«Aksekampen over Romsdalsfjorden hardner til»

Bru over Julsundet. Møreaksen.  Foto: Møreaksen AS

Leserinnlegg

Påstandene er mange og friske fra begge sider, og både Romsdalsaksen (RA) og Møreaksen (MA) krever eierskap til sannheten. La oss se litt på gammelt og nytt fra de siste par årene for strekningen Digernes – Hjelset.

Det var mange alternative forslag fra Digernes, og løsningene RA og MA var del av sprikte fra første meter. Ettersom RA ønsker at E136 (Eksportvegen) og stamvegen E39 skal være samme veg fra Digernes til Hjelvika, var gleden stor når ulike alternativ tapte mot felles veg over Ørskogfjellet til minst litt forbi alpinanlegget. Vegen skal legges utenom Sjøholt sentrum, og oppgraderes med krabbefelt og mulig kort tunnel på toppen. Strekningen blir da ca. 24 km.

Torgeir Dahl:

– En ting er sikkert: Romsdalsaksen vil aldri bli bygget

– Det blir aldri bygget en Romsdalsakse. Det er Torgeir Dahls (H) kommentar til kravet om å få en utredning av Romsdalsaksen opp som sak i fylkestinget.


Siste hendelse knyttes til valgresultatet i Molde, hvor motstanden til MA-løsningen er stor. FB-sidene ”Møre uten Møreaksen” og en annen mot rasering av Fannestranda har til sammen 6-7000 medlemmer. Høyre fikk hard medfart av velgerne i Molde, og må inngå samarbeid med SP for å beholde ordførerklubba. SP får Gangstad fra Midsund som varaordfører.

Knyttet til MA-løsningen er de to ordførerne enig om to hovedpunkt: A: Møreaksen skal bygges. B: Firefeltsmotorveg ved Fannestranda droppes. Droppingen av motorvegen er fornuftig, og for Midsund underordnet. Ordfører Dahl er neppe like begeistret, men spares for massiv kritikk fra oppsitterne for Fannestranda. Bedre timing kunne nok gitt langt flere H-stemmer. Valgresultatet endret en av lenkene i MA-løsningen, og byen slipper firefeltsmotorveg med mange rundkjøringer. Bra.

Sve ber om akseavstemming på første fylkestinget:

Ligger an til flertall for Romsdalsaksen

Frps Frank Sve ber fylkestinget som kommer sammen i oktober å stemme over om Romsdalsaksen skal utredes. Forslaget ligger an til å få flertall.


Den desiderte verstingen, den undersjøiske Tautratunnelen er imidlertid ikke fjernet. 16 km lang og drøye 350 meter dyp. Ekstrem og farlig dersom den kombineres med tunnel fra Vik til Ørskogfjellet. Høydeforskjellen mellom bunn og topp blir omkring 650 meter, og mange advarer. Sikkerhet, miljø og driftskostnader for vanlig trafikk og spesielt tungtransport er stikkord.

I en gallup utført av Sentio før valget, svarte 40% at aksene ville påvirke valget. Valgresultatene viser solide tall for partier/lister som er for utredning, og at ca. 78% foretrekker oversjøisk løsning - mens kun ca. 22% foretrekker undersjøisk.

Mer enn 10300 har signert underskriftskampanjen på romsdalsaksen.no som krever utredning av Romsdalsaksen. Den fortsetter nok til målet er nådd, for RA sin aktivitet har allerede bidratt til store kostnadskutt. På tide med en nøytral utredning av Romsdalsaksen som gir ærlige og upartiske svar.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!