Jan Emblemsvåg på ville møreveier

Molde by: særinteressene på Midsund og i Molderegionen kjemper en kamp for å beholde og videreutvikle sitt imperium på bekostning av resten av fylket, skriver Lars E. Gjørsvik i dette leserinnlegget. 

Leserinnlegg

Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre kjemper kun om smuler, skriver Jan Emblemsvåg i en kronikk i Sunnmørsposten 27. september 2019. Nei, særinteressene på Midsund og i Molderegionen kjemper en kamp for å beholde og videreutvikle sitt imperium på bekostning av resten av fylket. Ref.:

  • Ilandføring av gassen fra Ormen Lange til Aukra.
  • Nytt stort regionsykehus med ambisjoner om å bli regionsykehus for hele fylket.
  • Møreaksen som skal gi fastlandssamband for Midsund og Aukra, statlig finansiering av «Bypakken» for Molde. Her introduserer de gårsdagens teknologi ved en katastrofal og risikofylt undersjøisk tunnel, som resten av fylket ikke vil ha. Samtidig vil de ha en ny 4-felts vei i det verdifull naturområde øst for Molde mot Hjelset som fellesskapet i Molde har betalt dyrt for å bygge ut. Innbyggerne i Molde protesterer høylytt.

Dette er ikke bagateller. Dette er ensidig fogderistrid fra særinteressene og samrøret i Midsund og Molde!


Staten vegvesen

Vil droppe ferjefri E39

Staten vegvesen vil avlyse ideen om en ferjefri E39. Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten, mener en må ta diskusjonen om det er smart å se dette som en samlet utbygging fra Kristiansand til Trondheim.

Vegvesenet vil droppe ferjefri E39

– Katastrofalt for Møre og Romsdal

– Det vil være katastrofalt for Møre og Romsdal om ambisjonen om en ferjefri E39 legges bort. Det sier avtroppende fylkesordfører Jon Aasen.

Emblemsvåg skriver om felles bo- og arbeidsmarked mellom Søre- og Nordre Sunnmøre og Molde. Er det for å knytte verftene til tidligere Aker Yards direkte sammen? Hvem er det som ivrer slik for det? Jeg bare spør!

Ja, Krifast har vært et gode for Kristiansund og Nordmøre, men særlig også for særinteressene i Molde, for eksempel i forbindelse med nytt sykehus på Hjelset, ny kommunestruktur med mer. Han snakker videre om verdien av Møreaksen versus Romsdalsaksen, men hopper lett over investerings- og driftskostnader. Det siste vil koste innbyggerne i fylket stort, langt inn i fremtiden. Jeg vil hevde det kun er verdien for særinteressene i Midsund og Molderegionen hr. Emblemsvåg tenker på i denne forbindelse.


Torgeir Dahl:

– En ting er sikkert: Romsdalsaksen vil aldri bli bygget

– Det blir aldri bygget en Romsdalsakse. Det er Torgeir Dahls (H) kommentar til kravet om å få en utredning av Romsdalsaksen opp som sak i fylkestinget.

Møreaksen med arm til Gossen vil (etter deres skjulte agenda) åpne for neste skritt, nemlig ny flyplass på Aukra. Dette fordi de vet at deres flyplass på Årø ikke har bærekraft inn i fremtiden i konkurranse med for eksempel Vigra flyplass.

Å påstå at 90 prosent av trafikken mellom Ålesund og Molde stopper i Molde, er en drøy påstand. Utrolig! Likeså å påstå at Romsdalsaksen vil få ubetydelige ringvirkninger for industrier, arbeidsplasser, etc. Her kommer åpenbart særinteressene til overflaten. Det høres ut som at Romsdalsaksen ikke vil knytte sammen Ålesund og Molde. Den (RA) vil i alle fall knytte sammen nordfylket og Ålesund på en langt tryggere og bedre måte!


Det antydes også at Møreaksen potensielt vil åpne for en ny regional havn (på samme måte som ny regional flyplass) ytterst i Romsdalsfjorden, og det hevdes at denne vil frigjøre havneanlegg i Kristiansund (les: Vestbase) og i Ålesund. Altså, sentralisering av maritime operasjoner og arbeidsplasser til ytre Romsdal/Molderegionen på bekostning av nord- og sør fylket!

Jan Emblemsvåg taler særinteressenes språk, som tenker stort, dyrt, og strategisk (egoistisk) kun for ytre Romsdal og Molderegionen. Fri og bevare oss andre!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!