«Forventer tiltak for økt verdiskaping»

Havvind: Havvindparken Arkona i den tyske delen av Østersjøen driftes av det tyske energiselskapet E. ON i samarbeid med norske Equinor.   Foto: Ole Berthelsen / Olje- og energidepartementet / NTB scanpix

Leserinnlegg

Mandag legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Maritimt Forum forventer at regjeringen følger opp sin havstrategi og sine klimamål med konkrete tiltak for flere arbeidsplasser i havnæringene.

Innen 2030 vil regjeringen halvere utslippene fra sjøfarten. Det kom fram i handlingsplan for grønn skipsfart som ble lansert i juni. Nå knytter det seg forventninger til hvordan regjeringen følger opp handlingsplanen med konkrete tiltak og virkemidler i statsbudsjettet.

Som et minimum må regjeringen følge opp handlingsplanen for grønn skipsfart med gode tiltak for flåtefornyelse for nærskipsfarten, og det må bli en ny insentivordning for vareeier til godsoverføring fra vei til sjø.


Oversikt: Lekkasjer fra statsbudsjettet

Dette er de lekkasjer fra statsbudsjettet så langt som spesielt treffer Sunnmørspostens dekningsområde.

Satsingen på grønn skipsfart er både smart klimapolitikk og god butikk. Den norske maritime klyngen ligger helt i front i utviklingen av de grønne løsningene som verden trenger. Nå må regjeringen vise at den viser alvor i klimapolitikken og etablere et CO₂-fond for skipsfarten, etter modell fra NOx-fondet. Vi vil også at det sammen med næringen etableres en infrastruktur for bruk av hydrogen i sjøfarten.

Barn og ungdom i flere kommuner skal få dekket fritidsaktiviteter

Regjeringen vil at barn og ungdom i flere kommuner skal få dekket utgiftene til idrett og andre fritidsaktiviteter.

Klimaendringene fordrer en storstilt satsing på fornybar kraft. Norge har gode forutsetninger for å bli en ledende aktør i et globalt marked for havvind. Nå må vi satse videre på havvind, og regjeringen må legge til rette for statlige støtte-, låne- og garantiordninger som prioriterer havvindprosjekter.

Maritimt Forum Nordvest forventer også at regjeringen fortsetter arbeidet med å styrke den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken for maritim næring gjennom MAROFF-programmet.


Økonomieksperter: Livreima må strammes inn

Samtidig som det går bra med norsk økonomi, advarer nå flere økonomieksperter nordmenn mot tøffere tider. De oppfordrer folk til å ta ansvar for egen økonomi.

For høyere maritim utdanning er det en stor utfordring at finansieringen over lang tid har vært for lav. For å ta høyde for stadig høyere krav til oppdatert teknologi vil vi oppfordre myndighetene til å løfte maritim utdanning på universitets-, høyskole- og fagskolenivå til kostnadskategori C i finansierings­modellen, der vi finner realfag, teknologi- og fiskerifag. Dette er viktig for å opprettholde kvaliteten i den høyere maritime utdanningen.

Statsbudsjettet: Kystvakten får økt kapasitetkystv

Regjeringen vil styrke Kystvaktens kapasitet i statsbudsjettet for neste år.

Da inneværende års statsbudsjett ble behandlet ble perioden for arbeidsgivers fritak for lønnsplikt ved permisjon redusert fra 49 til 26 uker. Samtidig ble arbeidsgivers lønnspliktdager økt fra ti til 15 dager. Innskrenkingen i permitteringsordningen i fjorårets budsjettbehandling var svært uheldig, og dette bør regjeringen reversere i år.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!