Gondol på Sulafjellet:

«Et rungende positivt ja til forslaget fra Flakk Gruppen»

Gondol: Det er positivt at noen tar initiativ til et prosjekt som vil gi mange flere brukere enn i dag tilgang og mulighet til å nyte utsikten og naturopplevelser som ikke alle kan ta del i, mener innleggsforfatteren.  Foto: Marit Hommedal

Leserinnlegg

Undertegnede ønsker å rope et rungende ja til forslag om å bygge gondol, skitrekk, skiløyper og restaurant på Sulafjellet, slik det ble beskrevet i Sunnmørsposten fredag 4. oktober 2019.

Det er positivt at noen tar initiativ til et prosjekt som vil gi mange flere brukere enn i dag tilgang og mulighet til å nyte utsikten og naturopplevelser som ikke alle kan ta del i.


Flakk Gruppen med store planer på Sulafjellet:

Gondol, skitrekk, skiløyper og restaurant

Knut Flakk vi ikke bare bygge gondol opp på Sulafjellet. Han lanserer også planer for oppkjørte skiløyper på toppen, skitrekk - og et serveringssted oppe på fjellet.


Jeg viser til negative uttalelser: «De som har vansker med å komme seg til fjells, må eventuelt få et annet tilbud, helikopter, for eksempel», sa Kennet Sulesund i Sunnmørsposten fredag 4. oktober 2019.

«Inngrepsfri natur er i ferd med å bli ei mangelvare i et så tett befolka område som her. Stillhet er også blitt ei mangelvare. Det blir gjerne argumentert med at en gondol vil hjelpe de som ikke klarer å gå helt opp på fjellet, men alt skal ikke være tilgjengelig for alle, mener jeg», sa daglig leder May Britt Haukås i Sunnmøre Friluftsråd, i Sunnmørsposten lørdag 5. oktober 2019.

Undertegnede syntes det er sårt og «skremmende» å lese uttalelser som ovenfor spesielt med tanke på at naturopplevelser skal og bør være like tilgjengelige for alle uavhengig av funksjonsnivå, noe leder i Sunnmøre Friluftsråd May Britt Haukås burde arbeide for og ikke motarbeide, undertegnede stiller et åpent spørsmål om hun innehar et ansvar hun bør?

Ja – og nei til gondolplanene

Mens Ola Veddeng og Stine Rundereim sier ja til gondol på Sula, er svaret nei fra Kennet Sulesund og Jørgen Jareld.Sula-gondol: – Et skikkelig dårlig forslag, mener leder av friluftsrådet

– Et skikkelig dårlig forslag, mener May Britt Haukås, daglig leder i Sunnmøre friluftsråd.


Angående stillhet? Det er et glimrende forslag fra Flakk Gruppen, hva er bedre enn stillheten på fjellets topp fjernt fra støy?

Hvor er innsikten hos dem som mener at naturopplevelser ikke bør være tilgjengelig for alle? Hva med likestilling/likeverd i samfunnet? Er det glemt? Hvem har et helikopter tilgjengelig til å frakte seg til topps? Uttalelser som dette bygger ikke opp under utsagn at samfunnet skal legge til rette for at alle skal føle seg inkludert og ikke minst respektert.

Nye arbeidsplasser som blir fristilt?

Undertegnede bor selv i Ålesund kommune, men håper prosjektet blir en realitet til glede for både brukere med og uten funksjonsnedsettelse.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!