Svar på leserinnlegg:

«Hva koster det å utrede Romsdalsaksen?»

Romsdalsaksen: Her broløsninga Grønneset - Lønset. Illustrasjon: Nordwest3D/Romsdalsaksen  

Leserinnlegg

Ivar B. Roald spør i Sunnmørsposten 4. oktober hva det vil koste å utrede Romsdalsaksen. Svaret er at det vet vi ikke, men vi kan gi et godt estimat.

Roald viser til at Statens vegvesen har brukt om lag 200 millioner kroner til nå på planlegging av ny ferjefri veg over Romsdalsfjorden mellom Vik og Julbøen, den såkalte Møreaksen. Dette er et prosjekt med bruk av bare kjent teknologi – vi har bygd lengre tunneler tidligere og Julsundbrua er bare 1 meter lengre enn Storebæltbrua i Danmark. Som et resultat av planleggingen har vi redusert kostnadene med om lag 4 milliarder kroner. Det er altså svært god nytte av planleggingen.

– Utredning av Romsdalsaksen er bra for Møreaksen

– At Statens Vegvesen nå gjennomfører en utredning av både ny fergeteknologi og alternative løsninger vil være med på å kvalitetssikre at den beste løsningen for E39 Ålesund-Molde blir bygd, sier daglig leder Harald Espeland i Møreaksen AS.


Bruene som er foreslått av Romsdalsaksen AS er ikke bygget ennå. Det gjør at teknologien må utvikles. I en eventuell ny konseptvalgutredning må vi ikke bare se på flytebruer, men også andre rørbruer og tunnelalternativer. En slik utredning og videre planlegging ligner mer på utredning av Bjørnafjorden mellom Bergen og Stavanger enn planlegging av Møreaksen. For å utvikle teknologien som skal til for å krysse Bjørnafjorden har Vegvesenet til nå brukt om lag 800 millioner kroner. Dette har gitt en vesentlig kostnadsreduksjon. Da har man vedtatt kommunedelplan og kostnadene kan variere med 25 prosent opp og ned. Nå skal man lage reguleringsplan og få usikkerheten i kostnadene ned til 10 prosent.


Romsdalsaksen: – Stoler ikke på Vegvesenet Region Midt

– Vi har ingen tillit til Vegvesenet Region Midt i en sak som dette, sier daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen.Ber om at vegvesenet blir fratatt ansvaret for fjordkryssing

I et brev til Vegdirektoratet ber Møre og Romsdal Frp om at Region Midt i Statens vegvesen blir fratatt ansvaret for å utrede Romsdalsaksen.Reagerer på kritikken av vegvesenet:

Helge Orten: – Dette er useriøst, Frank Sve

– Frank Sve kan ikke hevde at han ikke har tillit til vegvesenet i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Om ikke vegvesenet skal gjøre det, hvem skal da gjøre det, spør Helge Orten.


Møre og Romsdal fylkeskommune behandlet i 2018 et forslag om utredning av Romsdalsaksen. Det var i grunnlaget for forslaget ikke antydet hvilken type utredning som eventuelt var aktuell. Vegvesenet viste derfor kostnader og tidsforløp for ordinære utrednings- og planleggingsprosesser ut fra våre kvalitetssystemer. Vi antydet at å utrede Romsdalsaksen gjennom konseptvalgutredning, kommunedelplan og reguleringsplan kan ta inntil 10 år og koste 750 millioner kroner. Dette er på linje med erfaringene fra Bjørnafjorden.

I vurderingen Vegvesenet skal gjøre av Romsdalsakse-traseen i høst vil vi i utgangspunktet kun se på brutyper som Romsdalsaksen AS har foreslått. Det blir hevdet at dette ikke vil være en tilstrekkelig vurdering. Om Vegvesenet får et tydelig oppdrag om hva som eventuelt ønskes å utrede, kan vi som vist over gi et godt estimat på hvor lang tid det kan ta og hva det vil kunne koste.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg