Lesarinnlegg:

«Ned med våpna!»

Nye fly: I september fekk Luftforsvaret tre nye F-35 kampfly.   Foto: NTB scanpix

Leserinnlegg

Norske politikarar er utruleg naive i militære spørsmål, lar seg lure og blende av amerikanarar gong etter gong.

F-35 flya som regjeringa no er i ferd med å kjøpe, er vanvitig dyre. 52 amerikanske jagarfly er planlagt innkjøpt. Dette må stoppast.

Tre nye F-35 til Norge

Torsdag kommer tre nye norske F-35 til Ørland flystasjon. Norge vil da ha mottatt 22 kampfly og vil i løpet av året ha en første operativ evne med F-35.


Endå verre, F-35 flya er ikkje forsvarsfly, seier militære ekspertar. Dei passar helst til imperialistiske åtak, som til dømes åtaket på Libya i 2011.

Og no vil den blå-blå regjeringa stramme inn låneramma for bustader! Vanleg folk skal ikkje bu skikkeleg, men milliardane rullar når det gjeld å anskaffe verktøy til å drepe og rane til seg rikdom for eliten.

«Ned med våpna, brød til folket!» var hovudparolen før den russiske revolusjonen i 1917.

Parolen i dag bør utvidast: «Ned med våpna! Bustad og brød til folket!»

Regjeringen vil ha flere kampfly

Stortinget har gitt grønt lys til kjøp av 46 kampfly av typen F-35, men regjeringen ber nå om fullmakt til å kjøpe ytterligere seks fly.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!