Leserinnlegg:

«Romsdalsaksen: Varaordføreren synser»

Romsdalsaksen: Illustrasjon av ei av de planlagte bruene på Romsdalsaksen.  Foto: Romsdalsaksen

Leserinnlegg

Varaordfører i Midsund, Frits Inge Godø, skriver et leserinnlegg i Sunnmørsposten 5. oktober som jeg vil kommentere. Men først, vil jeg gi litt historikk og fakta. «Møreaksen» var opprinnelig et egennavn og begrep for ny/oppdatert vei gjennom fylket med ferjefri fjordkrysninger. I 2001 dukket opp et nytt selskap med det finurlige navnet Møreaksen A/S. Dette var en direkte videreføring av det lokale Midsundselskapet Haram, Midsund, Aukra Tunnelselskap A/S, etablert 1986, med formål om å etablere fastlandssamband for øyene i vest (til Molde). Arbeidet deres pågikk i flere år før fylkeskommunen ga Statens vegvesen Region Midt oppgaven med å utrede fjordkryssing.

Møre og Romsdal fylkeskommune etablerte i 2006 høringsdokumentet «Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal». Denne planen la føringer for den videre evalueringen inkl. ferjefri krysning av Romsdalsfjorden. Gruppe Nord, gruppe Midt og gruppe Sør ble etablert. Gruppe Midt fikk Midsund-ordfører og styreformann i Møreaksen A/S, Helge Orten som leder. Som partner i denne gruppen ble bl.a. Møreaksen A/S og Statens vegvesen inkludert. Det vi her fikk, var derfor en særinteresse-gruppe, som gjennom en lang periode hadde sittet å utarbeidet sitt foretrukne konsept K2, i direkte samsvar med selskapets etablerte formål. En sterkere betydning av uttrykket «bukken og havresekken» kan man vanskelig finne! Men nå tilbake til varaordfører Godøs innlegg.

Ny omdreining i aksekampen

Vegvesenet starter utredning av Romsdalsaksen

Statens vegvesen starter nå å utrede Romsdalsaksen som alternativ vegtrase for E39 mellom Ålesund og Molde.Romsdalsaksen: – Stoler ikke på Vegvesenet Region Midt

– Vi har ingen tillit til Vegvesenet Region Midt i en sak som dette, sier daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen.


Fylkestingets høringsdokument gir klare føringer om at planarbeidet skal unngå relativt snevert fokus på lokale prosjekt, men ivareta en samla regionalpolitisk strategi. Det påpekes også at ny vei skal rutes mot tettsteder og byer, ikke gjennom. Godø fremsetter en rekke synsinger i sitt innlegg. Han bestrider at Romsdalsaksen er mye mere miljøvennlig, og hevder den vil bli en lang omvei (for hvem?). Videre at Romsdalsaksen medfører mye opp og ned over mange bruer, svingete vei og mange kryss, som gir økt drivstofforbruk.

– Utredning av Romsdalsaksen er bra for Møreaksen

– At Statens Vegvesen nå gjennomfører en utredning av både ny fergeteknologi og alternative løsninger vil være med på å kvalitetssikre at den beste løsningen for E39 Ålesund-Molde blir bygd, sier daglig leder Harald Espeland i Møreaksen AS.


Verst blir derimot de synlige naturinngrepene synser han til slutt. Jeg vil her minne om at Møreaksen K2 innebærer 500 høydemeter gjennom undersjøisk tunnel + hengebru, 4-felts vei fra Julsundet til Hjelset med minst 5–6 nye rundkjøringer, for ikke å glemme raseringen av naturområdene og bebyggelse på denne strekningen! Har du flere argumenter varaordfører Godø? Jan Emblemsvåg skrev i sitt innlegg i Sunnmørsposten, 2. oktober at K2 vil åpne for ny regional havn for maritime operasjoner på ytre Romsdal. Tidligere har det også vært antydet ny regional flyplass på Aukra. Kanskje varaordfører Godø vil innvie oss i deres eventuelle andre fordelaktige visjoner for K2 Møreaksen?

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!