Leserinnlegg:

«Ny idrettshall i Spjelkavik»

Idrettshall: Den planlagte Spjelkavik Arena skal bygges i Vasstranda, øst for eksisterende fotballbaner.   Foto: Illustrasjon

Innleggsforfatter: Perry Holen, formann Spjelkavik Idrettslag.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

De siste dagene har det pågått en debatt i mediene der ny idrettshall i Osane har blitt satt opp mot realisering av Spjelkavik Arena, en storhall med tre spilleflater. Osane idrettshall blir en kommunal hall som (nye) Ålesund kommune skal bygge og eie, Spjelkavik Arena er et samarbeidsprosjekt mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Spjelkavik Idrettslag, Ålesund Klatreklubb og Ålesund Judoklubb/Ålesund Ju Jitsu Klubb.

Spjelkavik Arena er et prosjekt som Spjelkavik Idrettslag (SIL) har jobbet med i mange år. De første samtalene mellom SIL og fylket var tidlig på 90-tallet, og i 2014 gjorde fylkestinget vedtak om å flytte idrettslinjen til Spjelkavik videregående skole basert på at de ble etablert et samarbeid med SIL om bygging av en ny storhall. Nå er utvidelsen til Spjelkavik videregående skole ferdig bygd og 300 elevplasser står ubrukt ved skolen. Det haster for fylket å få bygd idrettshall til idrettslinjen.

Spjelkavik Arena med tre spilleflater, klatrehall og kampsport fasiliteter blir en storstue for hele regionen som vil kunne øke mangfoldet av idrettstilbud og muligheten for større arrangement som turneringer og elite- og landskamper i håndball og andre idretter. Det vil være med å gjøre Ålesundregionen mer attraktiv for dem som vurderer å flytte hjem igjen og andre som vurderer å flytte til regionen.

Fylkesadministrasjonen kom i forrige uke med forslag til politisk vedtak om å bygge idrettshall med to hallflater i stedet for tre dersom ikke Ålesund kommunen forplikter seg som leietaker. Det kom overraskende for hallkomiteen i SIL. Begrunnelsen er at kostnader knyttet til tomten for prosjektet er blitt anslått til om lag 35 millioner kroner, der mesteparten av kostnadene er flytting av bekkeløpet og turveg. Økonomien til fylket sammen med akutt behov for å dekke behovet for idrettshall til Spjelkavik vgs. gjør at fylkesrådmannens foreslår denne løsning.

Osane idrettshall vil bli en kommunal idrettshall som ligger inne i (nye) Ålesund kommune sitt investeringsbudsjett. Spjelkavik Arena er ikke en del av det kommunale investeringsbudsjettet. Etter ønske fra fylket vedtok Ålesund kommune å stille en garanti for leiekontraktene til idrettslagene. Nå ber fylket Ålesund kommune om å forplikte seg til også å være leietaker for å redusere ytterligere risiko for prosjektet som følge av stipulerte økte kostnader.

SIL har vurdert kostnadene for rekkefølgekravene og mener at det er mulig å utføre arbeidene rimeligere enn det som er stipulert. Derfor har SIL nå bedt Ålesund kommune om et samarbeid for å få ned disse kostnadene. Signalene fra Ålesund kommune så langt er positive.

SIL ønsker å få realisert Spjelkavik Arena med tre spilleflater, klatrehall og kampsport fasiliteter som planlagt uten at det går på bekostning av Osane eller andre planlagte investeringsprosjekt for Ålesund kommune. SIL ønsker være med å utvikle regionen med å fremme idrettsglede og trivsel gjennom realisering av Spjelkavik Arena.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!