Leserinnlegg:

«Ukloke kutt i videregående skole»

Protest: Skoleelver demonstrerte 11. november på rådhusplassen i Molde foran møte i Utdannings- og kompetanseutvalget.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Møre og Romsdal fylkeskommune skal spare 100 millioner kroner innen 2023 innenfor utdanning - 50 millioner skal komme neste år komme neste år. Når det kuttes i yrkesfaglinjene, i linjer som gir studiekompetanse gjennom kreative linjer som «Musikk, dans og drama» (MDD), «Kunst, design og arkitektur» (KDA) og «Medium og kommunikasjon» (ME) øker man risikoen for økt frafall.

Det er sterkt urovekkende at kuttene fører til at stadig flere elever inn i de mest teoretiske linjene i videregående opplæring- fordi dette er de billigste elevplassen.

Møre og Romsdal fylkeskommune tenker kortsiktig og uklokt når de planlegger drastiske kutt i skoletilbudet i fylket. Å kutt i yrkesfagtilbudene og i de i praktisk-estetiske linjene øker faren for frafall.

Vanlig studieforberedende er de aller billigste elevplassene i videregående opplæring. Å tvinge teoritrøtte ungdommer inn i store klasser, gir bare innsparing på kort sikt. Vi trenger ikke enda flere ungdommer som havner på NAV-tiltak, verken i Møre og Romsdal eller nasjonalt, sier Helgesen. Utviklingen i Møre og Romsdal gir et urovekkende varsel:

Møre og Romsdal ser ut til å være først ute i noe vi frykter blir en svært uheldig trend i fylker som vil sentralisere i videregående opplæring for å spare.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!