Provoserende økning i ferjetakstene

Alvorlig: NLF Møre og Romsdal varsler at de vil følge denne saken opp videre og vil bringe den inn mot EU.   Foto: Staale Wattø

Dette er nok en sak som mest sannsynlig vil være med å rive fylket vårt fra hverandre og samtidig være med på legge opp til bedrifters utflagging fra fylket.

Leserinnlegg

Vi har i flere år sett galskapen i overflytting av veger fra staten til fylket. NLF Møre og Romsdal har vært svært kritisk til dette.

Vi har i mange år sett tendenser til hvilken veg dette går. Fylkeskommunenes stadig dårligere økonomi og økonomiske styring skremmer de fleste.


Flertall for høyere ferjetakster

Samferdselsutvalget i fylket skyver spørsmålet om innføring av autopass foran seg, men går inn for å øke prisene på ferjene.

NLF var fremme tidligere og kritiserte Tresfjordbruas overgang til Vegamot, eid av Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommune. Vi så straks at passeringene ble dyrere og betalingstiden ble forlenget.

Skylden ble lagt på innkrevingssystemene som gjorde innkrevingen mange ganger dyrere enn tidligere.

Totalt unødvendig, men fylket «truet til seg» innkrevingen.

Siste spiker i kisten er det vi nå blir «tredd» nedover oss. En økning på 75 prosent i ferjetakster.


Kommentar om offentlige kutt i fylket:

Når kommer ferjeopprøret?

Husker du sommerens bompengeopprør? Tenk deg at politikerne hadde svart på det med å øke takstene med 75 prosent.

Ikke nok med det så skal tilbudet svekkes. Dette er galskap. Selv vi regnet med økning, men dette er langt verre enn det vi så for oss. Dette hadde vært den sikre død i en privat bedrift. At våre folkevalgte kan legge fram slike ting er direkte skremmende kort tid etter valget.

Vi kan spørre oss hvordan slik kan gå til? Hvorfor kom ikke dette fram før valget? Og hva kommer dette av? Våre folkevalgte skylder på hverandre som alltid. Om vi trekker paralleller til det private næringslivet, ville alle ha krevd svar og stilt noen til ansvar.


Kan bli einaste fylke med passasjerbetaling på ferjene

Autopass-regulativet kjem opp att som sak i fylket.

Har sittet og sett på NRK Møre og Romsdal sin dekning av saken og lest Romsdals Budstikke. Her kom det klart fram alle som er rammet av kuttene, men ingenting om hvorfor vi har havnet i denne situasjonen. Dette mener vi er avgjørende å få fram, ikke for å «slakte» noen, men for å lære, og vite hvem man kan vurdere å stemme på neste gang.

Ferjebilletten til himmels for personbiler

Ferjetakstene går kraftig opp, mens tallet på avganger går ned. Det er resultatet av innføring av Autopass og fylket sin dårlige økonomi.


Dette er nok en sak som mest sannsynlig vil være med å rive fylket vårt fra hverandre og samtidig være med på legge opp til bedrifters utflagging fra fylket.

NLF Møre og Romsdal vil følge denne saken opp videre og vil bringe denne saken inn mot EU.

Vi mener at det er liten sjanse for at EU aksepterer at fylket kan hente penger fra ferjer og bom til å dekke sin ville pengebruk.

Vi ber nå andre organisasjoner kommer på banen og stiller seg sammen med oss i denne saken for å redde fylket og næringslivet vårt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!