«Nordøyvegen og ferjesubsidier»

Nordøyvegen: Allerede i dag er det samband der vi bilister betaler alt. Blir dette reglen vil innsparingen over 40 år gå mot 0. Da vil en se hva Nordøyvegen egentlig koster, skriver forfatteren av dette innlegget.  Foto: Marius Simensen

Utgiftene til låneopptak kommer i dag, inntektene kommer kanskje en gang i fremtiden

Leserinnlegg

Fylkeskommunen må spare penger. Forslagene er å redusere tilbudet i videregående skole, samt å øke fergetakstene. Det første går direkte imot ønsket om å satse på ungdommen, det andre vil være å ta strupetak på mange lokale bedrifter.

Nå forsøker noen politikere å forklare at dette har ingenting med de store investeringene, blant annet til Nordøyvegen som de samme politikerne har vedtatt.


Skyld ikke på folket på Nordøyane

Temperaturen rundt fylkeskommunens skakkjørte økonomi når stadig nye høyder. Nå føler folk på Nordøyane at de blir gjort til syndebukker. Det er helt meningsløst.

Argumentet er at Nordøyvegen går i balanse om en tar med sparte utgifter til fergesubsidier over 40 år (2,8 milliarder).

Da kan en jo spørre hvorfor en ikke regner over 50 år (3,5 milliarder), eller for den saks skyld 100 år (7 milliarder)? Det vil jo gi store inntekter som kan brukes til både skole og lavere fergetakster! Men så enkelt er det ikke. Utgiftene til låneopptak kommer i dag, inntektene kommer kanskje en gang i fremtiden.


SV om budsjettdramaet på fylket:

– Nå ser vi konsekvensene av Nordøyvegen

SVs Yvonne Wold håper at de som stemte for Nordøyvegen husker løftene de ga om at det ikke skulle ramme ungdommen i fylket.Frank Sve roser Guttelvik:

– Jeg reagerer på at hun prøver å framstå med en glorie

Frps Frank Sve mener fylket sine økonomiske problemer skyldes at politikerne ikke har hørt på fylkesrådmannen. Han mener SVs Yvonne Wold bommer totalt med å legge skylda på Nordøyvegen.


Jeg sier kanskje. Det er vanskelig å regne langt frem i tid. Kanskje får vi ny teknologi som kan gi billigere fergedrift og dermed redusert behov for subsidier. Men vi trenger ikke se så langt frem for å se hvor usikre slike beregninger er.

Allerede i dag ber fylket bilistene betale mer av fergebilletten.

Subsidiene reduseres, og den 40 årige innsparingen blir dermed lavere enn det en har regnet med.

Allerede i dag er det samband der vi bilister betaler alt. Blir dette reglen vil innsparingen over 40 år gå mot 0. Da vil en se hva Nordøyvegen egentlig koster.


Flertall for høyere ferjetakster

Samferdselsutvalget i fylket skyver spørsmålet om innføring av autopass foran seg, men går inn for å øke prisene på ferjene.

Problemet er jo at vi ikke vet hva som vil skje i et 40-årig perspektiv. Da er det tøv å lage detaljerte regnestykker med så lang horisont.

Om det da ikke er for å late som om en investering på mange milliarder egentlig ikke koster noe.


Foreslår 200 kroner i bompengar på Nordøyvegen

Tungbilar får ingen rabatt i forslaget frå fylkesrådmannen.


Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.